Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 49
W sumie: 126033

Zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
– PODPROGRAM 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuję, że od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

1 707,20 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

1 320,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowanie otrzymaniem skierowania uprawniającego do odebrania paczki żywnościowej w ramach programu żywnościowego prosimy o kontakt z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl