Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 19
W sumie: 161952

Węgorzewska Karta Dużej Rodziny

Gminny program dla rodzin wielodzietnych Węgorzewska Karta Dużej Rodziny realizowany jest poprzez system zniżek, rabatów i zwolnień dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Węgorzewo. Podstawą do korzystania z uprawnień w ramach programu jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Rodziny wielodzietne w każdym momencie mogą wyrazić chęć uczestnictwa w programie składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Mieszkańcy Gminy Węgorzewo, którzy posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ulg oferowanych przez przedsiębiorców i instytucje – partnerów Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny.

Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z Gminy Węgorzewo identyfikuje się po pierwszych siedmiu cyfrach numeru karty, które stanowią identyfikator Gminy Węgorzewo – są to: 2819033.

Partnerzy otrzymują graficzne oznaczenie uczestnictwa w programie Węgorzewska Karta Dużej Rodziny, które umieszczają w widocznym miejscu.

Do programu mogą przystąpić przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Węgorzewo. Mogą to zrobić w dowolnym czasie poprzez wypełnienie deklaracji. Przystąpienie do programu Węgorzewska Karta Dużej Rodziny oznacza zaoferowanie przez firmę propozycji zniżek na swoje produkty i usługi. Przedsiębiorcy otrzymują okazję pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin mieszkających w Węgorzewie, zyskują możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Firma lub instytucja poprzez udział w programie Węgorzewska Karta Dużej Rodziny:

  • staje się rozpoznawalna dla rodzin korzystających z Karty,
  • wzmacnia swój wizerunek,
  • wzbudza zaufanie, tym samym zwiększając grono klientów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zachęca wszystkie firmy i instytucje do udziału w Programie poprzez złożenie w siedzibie MGOPS w Węgorzewie deklaracji przystąpienia do programu, która znajduje się poniżej:

Deklaracja przystąpienia do gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Węgorzewska Karta Dużej Rodziny”

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl