Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 89
W sumie: 178033

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

W dniu 11 lipca 2019 r. Burmistrz Węgorzewa podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Porozumienie o Współpracy przy realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora.

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora to projekt Samorządu Województwa, którego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu usług i produktów oferowanych im przez różne podmioty na atrakcyjnych (preferencyjnych) zasadach. Przy jego wdrażaniu zakłada się współdziałanie z instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami oferującymi towary lub usługi, z których korzystają osoby w wieku 60+.

OFERTA DLA SENIORÓW: zostań posiadaczem Karty i korzystaj z ulg i zniżek oraz atrakcyjnych usług oferowanych przez Partnerów W-M Karty Seniora!

  1. Do korzystania z Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora są uprawnione osoby, które ukończyły 60-ty rok życia.
  2. Kartę otrzymuje się bezpłatnie i bezterminowo. Jest ona ważna w czasie funkcjonowania projektu.
  3. Aby otrzymać Kartę, wystarczy wypełnić prosty wniosek, który można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, pok. nr 2, w godz. 7:00 – 15:00.

OFERTA DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI: zostań Partnerem W-M Karty Seniora i korzystaj z promocji swoich towarów i usług!

Instytucja, organizacja pozarządową lub podmiot gospodarczy zainteresowany przystąpieniem do realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora:

  1. Składają do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, pok. nr 2, w godz. 7:00 – 15:00, wypełniony „formularz opisu oferty”, w którym opisują ofertę dla Seniorów.
  2. Realizują ofertę w czasie przez siebie określonym.
  3. Projekt i Partnerzy projektu promowani są przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I OFERT

Do pobrania:

Lista partnerów: usługi-zniżki na dzień 29 kwietnia 2019 r.
Regulamin Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora
Formularz opisu oferty
Wniosek o wydanie Karty Seniora

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl