Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 15
W sumie: 117232

Świadczenie wychowawcze

Informujemy, że od dziś, czyli od 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Wszelkie niezbędne informacje jak prawidłowo wypełnić wniosek uzyskacie Państwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Zamkowa 4, Pokój nr 4-5 lub na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

INFORMACJE O PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK

INSTRUKCJA JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ON-LINE

 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczenia wychowawczego (w przypadku przemieszczania się osoby uprawnionej do świadczeń i/lub członków jej rodziny w granicach państw UE, EOG lub Szwajcarii
formularz pouczenia dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 Powrót… 

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl