Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 35
W sumie: 91784

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

16.05.2019 r.

Na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 

czytaj całość…

 


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na realizacji zadań/obowiązków psychologa w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

10.05.2019 r.

Na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 

czytaj całość…

 


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2017 ROK

Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06

 

czytaj całość…

 


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06

 

czytaj całość…

 


Ogłoszenie nr 361246 – 2016 z dnia 2016-12-07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

czytaj całość…

 


Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

czytaj całość…

 


Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl