Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 88
W sumie: 178032

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W WĘGORZEWIE

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu integrowania i koordynowania działań podmiotów i specjalistów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.

Zarządzeniem Nr 23/2011 Burmistrza Węgorzewa z dnia 14 lutego 2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węgorzewie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 przyjętego Uchwałą Nr XXXII/288/2021 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 31 marca 2021 r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie
 • Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie
 • oświaty
 • ochrony zdrowia
 • organizacji pozarządowej
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie ul. Zamkowa 4, tel. 87 427 03 90.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl