Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 76
W sumie: 178020

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi.

Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

Inny rodzaj zachowań:

  • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych,
  • niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania,
  • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,
  • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb,
  • zmuszanie do picia alkoholu,
  • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

Pamiętaj!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice; następnym razem może być znacznie gorzej.

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Co robić?

Jeżeli jesteś pokrzywdzony czyli popełniono przestępstwo na Twoją szkodę, najlepiej udaj się do Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie lub Prokuratury Rejonowej w Giżycku. Masz prawo złożyć tam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie: Zareaguj! Nie bądź obojętny!

Organizacje, które mogą Ci pomóc:

Niebieska linia  www.niebieskalinia.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

pomoc ofiarom, sprawcom lub świadkom świadkom przemocy domowej

tel. 800 12 00 02

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 12 12 12

Gdzie szukać pomocy w Węgorzewie?

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

ul. Ds. Jana Pawła II nr 39

tel. 47 73 564 00

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4

tel. 87 427 03 90

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie

ul. Zamkowa 3

tel. 87 427 54 06

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

ul. gen. Józefa Bema 16A

tel. 87 427 06 40

 

 

Baza teleadresowa podmiotów udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy
Baza teleadresowa organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl