Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 133
W sumie: 135954

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a którzy deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostali wpisani do rejestru PESEL mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jednocześnie informujemy, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 powyżej cytowanej ustawy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Wnioski na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł i świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł składa się osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze tygodnia, tel. 87 427 03 90.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl