Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 85
W sumie: 178029

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom”

ul. Pionierów 6

[Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1]

tel. 798 807 249

czynne: poniedziałek – piątek 800– 1600

pracownicy: Dorota Fedusio
Marta Kaczyńska
Agata Wiszniewska-Kubiszyn

Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” jest placówką całoroczną wsparcia dziennego dla dzieci z miasta i gminy Węgorzewo. Zapewnia dzieciom opiekę, wsparcie i pomoc dydaktyczno-wychowawczą.

Zadaniem świetlicy jest:

– aktywny rozwój osobowości dziecka;

– kształtowanie umiejętności współdziałania i współistnienia w grupie;

– budowanie pozytywnego obrazu siebie i umiejętności samooceny;

– nauka właściwego reagowania w sytuacjach trudnych;

– nauka spędzania czasu wolnego bez używek;

– przygotowanie do podejmowania właściwych wyborów;

– nauka norm i zasad postępowania.

Pomoc w nauce jest jednym z priorytetów placówki, która stawia na podniesienie poczucia wartości wychowanka poprzez osiąganie przez niego sukcesów szkolnych.

Poza tym Świetlica zapewnia dzieciom wiele zajęć specjalistycznych, w tym:

– zajęcia socjoterapeutyczne;

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia z psychologiem;

– zajęcia profilaktyczne.

W kalendarz imprez świetlicowych na stałe wpisały się: urodziny dzieci, Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka, Dzień Rodziny, zajęcia wakacyjne, Andrzejki, Bal Karnawałowy, Wigilia, zajęcia podczas ferii.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ „DOM” W WĘGORZEWIE

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl