Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 18
W sumie: 117235

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016

Żywność w ramach Programu na terenie gminy Węgorzewo przekazywana jest do:

1. Parafialnego Zespołu CARITAS Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła
ul. Zamkowa 16, 11-600 Węgorzewo
2. Zespół CARITAS Parafia Dobrego Pasterza
ul. Pionierów 4, 11-600 Węgorzewo

3. DIECEZJA EŁCKA Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Św. Józefa
Węgielsztyn 38

4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”
ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Wyżej wymienione organizacje przekazują pomoc żywnościową bezpośrednio osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Pomocą w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

ogłasza, że w dniu 17.10.2016 r.

przyjedzie transport żywności.

Żywność będzie wydawana w dniach:

18.10.2016 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.00

19.10.2016 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 13.00

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność

ze skierowaniem!!!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj dalej...

„Razem przeciwko przemocy”


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od września do grudnia 2016 r. realizuje projekt „Razem przeciwko przemocy”.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Uwaga! Ważne spotkanie dla osób głuchych


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. o godzinie 1245 w siedzibie tutejszego Ośrodka, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo w pokoju nr 3.

Czytaj dalej...

Popołudnie z Cyrkiem Arena


W dniu 28 lipca 2016 r. o godzinie 1800 dzięki uprzejmości Państwa Heleny i Anadrzeja Feszak podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” i Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” wraz z rodzicami mogli spędzić wspólnie czas w Cyrku Arena. Nasz sponsor ufundował 17 biletów. Jak przyznaje Pani Krysia – jedna z mam – było to niesamowite popołudnie spędzone z dziećmi.

Czytaj dalej...

Wakacje w Ognisku Wychowawczym w miesiącu lipcu


Dzieci z Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie uczestniczyły w wakacyjnym „bloku zajęć” zaproponowanym przez wychowawcę Ogniska Panią Agatę Wiszniewską-Kubiszyn.

Czytaj dalej...

Remont w „DOMU”

Pewnego marcowego dnia tego roku do naszej świetlicy przyszedł Pan Marcin Drabyk – kierownik Posterunku Energetycznego Węgorzewo i zapytał nieśmiało czy chcielibyśmy zaryzykować i zostać potencjalnym beneficjentem programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Objaśnił, że w Grupie Kapitałowej PGE od 3 lat jest ogłaszany konkurs, do którego pracownicy zgłaszają swoje pomysły prospołeczne. On i jego koledzy z pracy zaproponowali wsparcie naszej świetlicy socjoterapeutycznej „DOM” w Węgorzewie. W kwietniu Kapituła Programu ogłosiła wyniki. Tylko 40 zgłoszeń w całej Polsce uzyskało wsparcie finansowe na realizację swojego projektu, a wśród nich również nasza placówka. Radość była ogromna. 24 czerwca br. ruszyły prace remontowe, które obejmują kapitalny remont pokoju, gdzie odbywają się zajęcia specjalistyczne. Teraz prace są już na półmetku, a planowany remont potrwa do końca lipca.

Czytaj dalej...

Nowe pomieszczenia dla Ośrodka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że otrzymał do dyspozycji budynek mieszczący się w sąsiedztwie dotychczasowej siedziby Ośrodka (ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo).

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl