Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 89
W sumie: 178033

Delegacja z Węgorzewa z wizytą w Centrum Usług Społecznych w Srokowie

W dniu 22 maja 2023 r. Pan Krzysztof Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa wraz z Panią Lidią Czerniewicz Zastępcą Burmistrza oraz z Panią Dorotą Giczewską Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie wraz z pracownikami Ośrodka udali się z wizytą do Centrum Usług Społecznych w Srokowie. Spotkanie miało na celu zapoznanie się działalnością CUS-u. W trakcie spotkania Pan Marek Olszewski Wójt Gminy Srokowo wraz z Panią Iwona Bepirszcz Dyrektor CUS-u opowiadali o realizowanym projekcie pilotażowym, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie został przekształcony w CUS.

Czytaj dalej...

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą zgłaszać się po jego odbiór do siedziby MGOPS przy ulicy Zamkowa 4.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ Podprogram 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Zajęcia w Klubie Seniora w ramach projektu „Klub Seniora Aktywnie”

Samotność, nuda i przeświadczenie o tym, że nic ciekawego już się w życiu nie wydarzy – te emocje i przekonania często towarzyszą seniorom. Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu jest właśnie udział w zajęciach organizowanych w ramach Klubu Seniora. Dzięki różnorodności zajęć każdy może znaleźć coś interesującego, poznać nowe rzeczy i odkryć swoje talenty.

Czytaj dalej...

Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora

Wielkanoc jest niezwykłym, wyjątkowym i wiosennym świętem. Chcemy w tym czasie być razem, dzielić się radością i spokojem. Kultywując tradycję Świąt Wielkanocnych w Klubie Seniora zasiedliśmy do Śniadania Wielkanocnego, które byłą okazją do dzielenia się radością.

Czytaj dalej...

Idą święta…

Zbliżający się czas Wielkiej Nocy zaangażował dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” do świątecznych przygotowań. W trakcie zajęć, przy współpracy z Muzeum Kultury Ludowej udało się nam wykonać wiele przepięknych rzeczy. Dzieci chętnie przygotowały prace plastyczne, które udekorowały naszą wspólną przestrzeń, wprowadzając nas w świąteczny nastrój. Nieco więcej precyzji i naszego skupienia wymagało wykonanie palm oraz pisanek. Na koniec naszych przygotowań do świąt wysialiśmy rzeżuchę i owies wielkanocny by zanieść do domu trochę wiosny na wielkanocny stół.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

W dniach 24–25 marca 2023 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, której organizatorami było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” oraz Bank Żywności w Olsztynie. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach:

  • Biedronka – ul. Zamkowa 2 oraz ul. Armii Krajowej 28
  • Stokrotka – al. Wojska Polskiego 1 oraz ul. Armii Krajowej 4
  • Lidl – ul. Generała Józefa Bema 37
  • Lewiatan – ul. Armii Krajowej 1A

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl