Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 143
W sumie: 142342

Projekt „Mocni Razem – przeciwko przemocy” przeszedł etap wojewódzki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że projekt pt. „Mocni Razem – przeciwko przemocy” złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (edycja 2022) przeszedł pozytywnie kwalifikacje wojewódzkie i zakwalifikował się do etapu centralnego.

Wartość projektu: 51 750,00 zł

Rozstrzygnięcie etapu centralnego przewiduje się na 20 maja 2022 r.

Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora

W Klubie Seniora w ramach projektu pt. „Aktywny Senior” seniorzy wspólnie z burmistrzem Węgorzewa Panem Krzysztofem Kołaszewskim, zastępcą burmistrza Panią Lidią Czerniewicz oraz z dyrektor MGOPS Panią Dorotą Giczewską spędzili radosny czas przy śniadaniu wielkanocnym. Podczas zajęć w Klubie seniorzy własnoręcznie przygotowali tradycyjne potrawy wielkanocne, zaś stoły zostały ozdobione własnoręcznie wykonanymi ozdobami wykonanymi podczas zajęć manualnych.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

W dniach 1-2 kwietnia 2022 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, której organizatorami byli Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach:

  • Biedronka – ul. Zamkowa 2 oraz ul. Armii Krajowej 28
  • Stokrotka – al. Wojska Polskiego 1 oraz ul. Armii Krajowej 4
  • Lewiatan – ul. Armii Krajowej 1A
  • Delikatesy Centrum – ul. Mikołaja Kopernika 18

Czytaj dalej...

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a którzy deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostali wpisani do rejestru PESEL mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Czytaj dalej...

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” w Węgorzewie wraz z Bankiem Żywności w Olsztynie informują, że rusza Wielkanocna Zbiórka Żywności na terenie Węgorzewa. Zbiórka odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia (piątek – sobota) w godz. od 9.00 do 16.00 w następujących sklepach:

  • Biedronka – ul. Zamkowa 2 oraz ul. Armii Krajowej 28
  • Stokrotka – al. Wojska Polskiego 1 oraz ul. Armii Krajowej 4
  • Lewiatan – ul. Armii Krajowej 1A
  • Delikatesy Centrum – ul. Mikołaja Kopernika 18

Czytaj dalej...

Zabawa karnawałowa w Klubie Seniora

W ramach II edycji projektu pt. „Aktywny Senior” nasi seniorzy wzięli udział w zabawie karnawałowej. Był to czas pełen różnych atrakcji i niesamowitych wrażeń. Zabawę karnawałową poprowadziła dla seniorów Pani Anna Miękina.

Czytaj dalej...

Pomoc żywnościowa dla uchodźców z Ukrainy

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od dnia 24 lutego 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, będą mogli być kwalifikowani do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) z Podprogramu 2021.

Osoby zainteresowane wyżej wymienioną pomocą proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, Węgorzewo, kontakt pod nr telefonu 87 427 03 90.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie: 69 120,00 zł.

Całkowita wartość: 69 120,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób wysoko zależnych poprzez odciążenie i wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl