Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 0
W sumie: 126033

Dzień Otwartych Drzwi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału
w OTWARTYCH DRZWIACH
organizowanych w ramach Ogólnoświatowej Kampanii
„Biała Wstążka”

W ramach „Otwartych Drzwi” pełniony będzie dyżur specjalistów:

  • pracownika socjalnego,
  • policjanta,
  • prawnika,
  • przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zdalnie – telefonicznie),
  • przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • terapeuty rodziny

Czytaj dalej...

Zajęcia manualne dla seniorów

Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Aktywny Senior” to nie tylko wyjazdy do kina czy teatru, ale przede wszystkim zajęcia odbywające się w siedzibie Klubu Seniora.

Czytaj dalej...

Zajęcia kulinarne w Klubie Seniora

Dzięki zajęciom kulinarnym realizowanym w ramach projektu „Aktywny Senior” prowadzonym przez pana Marcina Piekutowskiego w siedzibie „Klubu Seniora” uczestnicy nie tylko świetnie spędzają razem czas, ale również poznają nowe przepisy i smaki oraz uczą się sztuki dekorowania i podawania potraw.

Czytaj dalej...

Zajęcia ruchowe dla seniorów

W ramach projektu „Aktywny Senior” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zajęcia ruchowe prowadzone są przez panią Annę Bagińską. Seniorzy uprawiający aktywność fizyczną mają więcej sił i energii. Spotykają się ze znajomymi, częściej się uśmiechają, są zdrowsi i szczęśliwsi…

Czytaj dalej...

Zajęcia komputerowe w Klubie Seniora

„Aktywny Senior” korzysta z komunikatorów internetowych, robi zakupy przez Internet, sprawnie korzysta z przeglądarek internetowych i robi wiele więcej rzeczy związanych z obsługą komputera. Niektórzy Seniorzy tak bardzo zaangażowali się w obsługę komputera, że postanowili zakupić własny sprzęt komputerowy, z którego będą korzystać również we własnym domu.

Czytaj dalej...

Nasza świetlica ma 31 lat…

W piątkowe popołudnie 29 października 2021 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbył się jubileusz 31 urodzin placówki. Uroczystość uświetniły swoją obecnością Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Dorota Giczewska oraz Kierownik Barbara Tryczyńska. Jak zawsze dzieci przygotowały okolicznościowe wiersze i piosenki. Dużą atrakcją dla wychowanków był tort i słodkości oraz wspólna zabawa pod okiem animatora Ani Miękiny.

Czytaj dalej...

Klub Seniora gościł Burmistrza Węgorzewa

Burmistrz Węgorzewa – Pan Krzysztof Kołaszewski był gościem Klubu Seniora, w którym obecnie realizowany jest projekt pt. „Aktywny Senior”. Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Burmistrz Krzysztof Kołaszewski skorzystał z zaproszenia seniorów, którzy ugościli go wykwintnym obiadem, który w ramach zajęć kulinarnych przygotowali pod okiem prowadzącego zajęcia. Burmistrz otrzymał od seniorów bombkę, zrobioną własnoręcznie przez Panią Jadwigę, uczestniczkę Klubu Seniora.

Czytaj dalej...

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
przygotowuje się do złożenia wniosku na realizację

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj dalej...

Informacja o wypożyczaniu sprzętu

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje o możliwości bezpłatnego wypożyczeniu sprzętu medycznego w postaci: wózków inwalidzkich, balkoników dla osób starszych oraz krzesełek (wózków) do załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Sprzęt medyczny jest dostępny całkowicie bezpłatnie dla osób prywatnych.

Kontakt: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, tel. 087 427 03 90 (Sekretariat).

APEL ODNOŚNIE OSÓB BEZDOMNYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Węgorzewo o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, strychach, działkach, garażach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Osoby powyższe pozostawione same sobie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu, zwłaszcza w czasie stanu epidemii.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl