Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 90
W sumie: 178034
Dyrektor Dorota Giczewska Budynek I Pokoj nr 1 87 427 03 91
Zastępca Dyrektora Anna Karpińska Budynek II Pokoj nr 4 87 420 93 51
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Kierownik Barbara Tryczyńska Budynek I Pokój nr 3 87 427 03 90
Starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Skrobot Budynek I Pokój nr 5 87 420 93 55
Starszy specjalista pracy socjalnej Lilia Szewc Budynek I Pokój nr 5 87 420 93 55
Starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Wasilewska Budynek I Pokój nr 4 87 427 03 96
Starszy specjalista pracy socjalnej Urszula Marciniak Budynek I Pokój nr 7 87 427 03 94
Starszy specjalista pracy socjalnej Bogumiła Siwek Budynek I Pokój nr 9 87 427 03 97
Starszy pracownik socjalny Natalia Pietrasz Budynek I Pokój nr 5 87 420 93 55
Starszy specjalista pracy socjalnej Mateusz Mojżuk Budynek I Pokój nr 7 87 427 03 94
Starszy pracownik socjalny Linda Korzeniecka Budynek I Pokój nr 9 87 427 03 97
Pracownik socjalny Marzena Supińska Budynek I Pokój nr 4 87 427 03 96
Pracownik socjalny Katarzyna Dziadkowiec Budynek I Pokój nr 9 87 427 03 97
Aspirant pracy socjalnej Beata Woźniak Budynek I Pokój nr 4 87 427 03 96
Aspirant pracy socjalnej Magdalena Karpińska Budynek I Pokój nr 9 87 427 03 97
Aspirant pracy socjalnej Anna Kruk-Miękiszewska Budynek I Pokój nr 2 87 427 03 90
Starszy asystent rodziny Agnieszka Kozłowska Budynek II Pokój nr 2 87 420 93 53
Asystent rodziny Kamila Dorożko Budynek II Pokój nr 2 87 420 93 53
Młodszy asystent rodziny Marta Szumiejko Budynek II Pokój nr 2 87 420 93 53
PUNKT OPIEKI NAD CHORYM W DOMU
Kierownik Punktu Opieki nad Chorym w Domu Ewa Ważna Budynek I Pokój nr 2 87 427 03 99
Starsza pielęgniarka Dorota Andrulonis Stacja Socjalna Joannitów 87 427 40 05
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Starszy inspektor Anna Wróblewska Budynek II Pokój nr 5 87 427 03 93
Inspektor Renata Sienkiewicz Budynek II Pokój nr 1 87 420 93 50
Inspektor Ewa Wysocka Budynek II Pokój nr 5 87 420 93 50
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW DODATKÓW I STYPENDIÓW
Starszy referent Gabriela Klimowicz Budynek II Pokój nr 3 87 420 93 52
DZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY I OBSŁUGI
Główna księgowa Katarzyna Łoszczyk Budynek I Pokój nr 11 87 427 03 95
Starszy informatyk – Kierownik ds. administracyjnych i obsługi Rafał Tryk Budynek I Pokój nr 12 87 427 03 92
Starsza księgowa Marta Giczewska Budynek I Pokój nr 11 87 427 03 95
Starsza księgowa Zofia Antonik Budynek I Pokój nr 8 87 427 03 98
Starsza księgowa Patrycja Panek Budynek I Pokój nr 8 87 427 03 98
Kasjer Mariola Kropiewnicka-Serbin Budynek I Pokój nr 8 87 427 03 98
Starszy inspektor ds. kadr Dorota Kulpan Budynek I Pokój nr 12 87 427 03 92
Sekretarka Magdalena Karpińska Budynek I Pokój nr 2 87 427 03 90
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
Starszy wychowawca Dorota Fedusio Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” 798 807 249
Starszy wychowawca Marta Kaczyńska Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” 798 807 249
OGNISKO WYCHOWAWCZE
Starszy wychowawca Agata Wiszniewska-Kubiszyn Ognisko Wychowawcze „Przyjazny Kącik” 87 427 21 70

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl