Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 83
W sumie: 178027

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

22.06.2020 r.

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie została wybrana:

  • Pani Zofia Antonik, zam. Węgorzewo

czytaj całość…


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

09.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE – KIEROWNIK W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

28.05.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE – KSIĘGOWY

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy

15.01.2020 r.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy


Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu u osoby upośledzonej w stopniu lekkim na pograniczu umiarkowanego

20.12.2019 r.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE OGŁASZA NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM DLA DZIECKA Z ROZPOZNANIEM AUTYZMU U OSOBY UPOŚLEDZONEJ W STOPNIU LEKKIM NA POGRANICZU UMIARKOWANEGO

czytaj całość…


Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu u osoby upośledzonej w stopniu lekkim na pograniczu umiarkowanego

05.12.2019 r.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE OGŁASZA NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM DLA DZIECKA Z ROZPOZNANIEM AUTYZMU U OSOBY UPOŚLEDZONEJ W STOPNIU LEKKIM NA POGRANICZU UMIARKOWANEGO

czytaj całość…


Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko terapeuty uzależnień

25.06.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko został wybrany:

  • Pan Andrzej Kowalczyk, zam. Giżycko

czytaj całość…


Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko terapeuty rodzinnego

25.06.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko został wybrany:

  • Gabinet Psychoterapii Ewa Kowalczyk, REGON: 280567221, NIP: 845-134-42-08

czytaj całość…


Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko socjoterapeuty

25.06.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko została wybrana:

  • Pani Inga Sztabińska, zam. Węgorzewo

czytaj całość…


Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko pielęgniarka (specjalista ds. zdrowia)

25.06.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko została wybrana:

  • Pani Agnieszka Bianek, zam. Węgorzewo

czytaj całość…


Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko instruktora plastyki

25.06.2019 r.

W projekcie „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko została wybrana:

  • Pani Ewa Roch, zam. Węgorzewo

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

29.05.2019 r.

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Węgorzewie została wybrana:

  • Pani Anna Magdalena Wróblewska, zam. Węgorzewo

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

29.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe,

czytaj całość…


Nabór na stanowisko terapeuty uzależnień w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

16.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

czytaj całość…


Nabór na stanowisko terapeuty rodzinnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

16.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

TERAPEUTA RODZINNY

czytaj całość…


Nabór na stanowisko socjoterapeuty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

16.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

SOCJOTERAPEUTA

czytaj całość…


Nabór na stanowisko pielęgniarka (specjalista ds. zdrowia) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

16.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

PIELĘGNIARKA (SPECJALISTA DS. ZDROWIA)

czytaj całość…


Nabór na stanowisko instruktora plastyki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

16.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

INSTRUKTOR PLASTYKI

czytaj całość…


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

10.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Nabór na stanowisko specjalisty prowadzącego warsztaty z kulturoznawstwa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

08.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTY PROWADZĄCEGO WARSZTATY Z KULTUROZNAWSTWA

czytaj całość…


Nabór na stanowisko animatora działań integracyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

08.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

ANIMATORA DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH

czytaj całość…


Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

06.05.2019 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na stanowisko:

A S Y S T E N T A   R O D Z I N Y

czytaj całość…


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

11.02.2019 r.

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo

Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór:

Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie – 1/1 etatu

czytaj całość…


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

11.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

03.01.2018 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo

Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: podinspektor ds. kadr

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

29.12.2017 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo

Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: księgowy

czytaj całość…


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

14.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR

DS. KADR W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

czytaj całość…


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

11.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

27.07.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, informuje że do przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja wybrano

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku.


Nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

30.06.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji

Programu Aktywizacja i Integracja.

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego.

06.04.2017 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

W związku z rezygnacją osoby, u której planowano wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego nie było możliwości podpisania umowy na wykonanie w/w usług.


Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego.

09.03.2017 r.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego

czytaj całość…


Nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

20.06.2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór

na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych

przeprowadzonych przez doradcę zawodowego w ramach realizacji

Programu Aktywizacja i Integracja.

czytaj całość…


Nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

20.06.2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór

na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych

przeprowadzonych przez psychologa w ramach realizacji

Programu Aktywizacja i Integracja.

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

25.05.2016 r.

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko referenta do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

czytaj całość…


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

09.05.2016 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

czytaj całość…


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

29.03.2016 r.

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko referenta do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

czytaj całość…


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

15.03.2016 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

czytaj całość…

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl