Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 73
W sumie: 115478

Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji projektu pt. „Aktywny Senior” – osoby z terenu Gminy Węgorzewo, niesamodzielne/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60+.

Rekrutacja do II edycji projektu skierowana jest do 25 osób, nabór do projektu prowadzony jest w okresie od 5.07.2021 r. do 31.07.2021 r.

W przypadku nie zrekrutowania 25 osób do projektu prowadzony będzie nabór ciągły do projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 75 osób (60 kobiet i 15 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Węgorzewo w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2023 r. poprzez realizację celów szczegółowych projektu tj. utworzenie i funkcjonowanie 25 nowych miejsc w Klubie Seniora.

Formy wsparcia w projekcie:

  • zajęcia ruchowe;
  • zajęcia z fizjoterapeutą;
  • zajęcia manualne;
  • zajęcia kulinarne;
  • zajęcia komputerowe;
  • poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog);
  • spotkania ze specjalistami (lekarz, pielęgniarka);
  • wyjazdy do kina, teatru;
  • organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych (Wigilia Seniorów, Śniadanie Wielkanocne, Andrzejki Seniorów, Zabawa Karnawałowa, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka).

Ponadto w ramach projektu istnieje możliwość dowozu seniorów na zajęcia i warsztaty oraz zapewnienie uczestnikom poczęstunku podczas spotkań.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 60+, mieszkańców Gminy Węgorzewo.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, na stronie internetowej www.mgopswegorzewo.pl oraz na stronie internetowej wegorzewo.pl gdzie jest możliwość skorzystania z usług dostępowych (np. w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Dokumenty należy składać osobiście do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Biuro projektu – siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, tel. 87 427 03 90, e-mail: .

Regulamin rekrutacji „Aktywny senior” – II edycja

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl