Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 2
W sumie: 99444

Działanie Klubu Senior + w Węgorzewie w czasie pandemii

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że pomimo zamknięcia decyzją Wojewody Klubów Senior+ do dnia 24 maja 2020 r. działający przy MGOPS Klub w pewnej formie nadal prowadzi działalność. Z seniorami od początku pandemii utrzymywany jest kontakt telefoniczny i mogą liczyć na wsparcie i pomoc w razie zaistnienia takiej potrzeby. W miesiącu maju, w związku z częściowym luzowaniem ograniczeń dotyczących pandemii, opiekun Klubu zaangażował uczestników w planowanie zajęć poza siedzibą Klubu.

W rezultacie telefonicznych konsultacji powstały wśród seniorów trzy grupy chętne na zajęcia plenerowe oraz jedna grupa do zajęć w domu:

  • grupa malarska (6 osób) – planowane są plenery malarskie,
  • grupa do zajęć na świeżym powietrzu (13 osób) – spacery i Nordic Walking,
  • grupa ogrodnicza (9 osób) – planuje przygotowanie donic na kwiaty i następnie nasadzenia kwiatów i roślin w celu aranżacji otoczenia siedziby Klubu Senior+,
  • grupa rękodzieła i robotek ręcznych w domu (5 osób) – grupa pozostając w domu uszyje m.in. maseczki wielorazowego użytku dla każdego uczestnika Klubu.

Niektórzy uczestnicy będą uczestniczyli w więcej niż jednym rodzaju zajęć.

Wszystkie zajęcia będą się odbywały z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zaleceń do przestrzegania w czasie pandemii.

Klub Senior+ realizowany jest w ramach modułu II Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl