Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 74
W sumie: 115479

Dodatek mieszkaniowy – zmiany od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

  • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach;
  • zmiana definicji dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 111);
  • kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury.

Nowe druki

Zarówno wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego jak deklaracja o dochodach od 1 lipca mają nowy wzór.

Zmiana definicji dochodu

Zmiana definicji dochodu polega na wprowadzeniu zasad obowiązujących w świadczeniach rodzinnych.

Zmiana kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe będzie odnosić się do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Wydatki na mieszkanie

We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy podać wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, które zostały poniesione w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatków, ich wypłacania i wstrzymywania można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w Budynku II w pokoju nr 3 (I piętro), tel. 87 420 93 52.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
Informacja o wydatkach oraz wyposażeniu technicznym lokalu uwzględniane przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl