Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 91
W sumie: 109044

Aktywny Senior

Seniorzy kulturalnie

W dniu 17 czerwca 2021 r. nasi Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Olsztyna w ramach projektu „Aktywny Senior”. Celem wycieczki była premiera spektaklu „Coraz bardziej zielona gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który jest wystawiany na scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Czytaj dalej...

Seniorzy dzieciom

Nasi Seniorzy to ludzie o wielkich sercach.

Z okazji Dnia Dziecka seniorzy z Klubu Seniora przygotowali dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” oraz Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” zabawne maskotki, myszki zrobione na drutach, laurki oraz słodkie pyszności tj. muffinki, sernik i jabłecznik.

Czytaj dalej...

Piknik z okazji „Dnia Seniora”– seniorzy znowu razem.

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich trudnym czasem. Stan epidemii uniemożliwił spotkania w klubie seniora, w takim zakresie, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Uczestnictwo w zajęciach, wspólne uroczystości czy też wyjazdy do teatru i kina nie były możliwe.

Czytaj dalej...

Prowadzenie zajęć w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt. „Aktywny Senior”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
usługi społeczne

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Czytaj dalej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego pt. „Dowóz uczestników projektu do klubu seniora w Węgorzewie”

W ramach projektu pt.: „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego pt. „Dowóz uczestników projektu do klubu seniora w Węgorzewie”

Zapytanie ofertowe pt. „Dowóz uczestników projektu do Klubu Seniora w Węgorzewie”

W ramach projektu pt.: „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Czytaj dalej...

Wielkanoc w Klubie Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pamięta o uczestnikach projektu „Aktywny Senior” i z okazji Świąt Wielkanocnych zostały rozwiezione drobne paczki zawierające owoce oraz słodką niespodziankę.

Czytaj dalej...

Miesiąc luty w Klubie Seniora

Klub Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie w miesiącu lutym 2021 r. otrzymał zielone światło i mogliśmy działać stacjonarnie w ścisłym reżimie sanitarnym. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, uczestnicy projektu zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, zgodnie z przyjętymi obostrzeniami. Nie wszystko udało się ująć na zdjęciach, gdyż w ferworze dobrej zabawy brakowało czasu na fotografowanie.

Czytaj dalej...

Dzień Babci i Dziadka w projekcie „Aktywny Senior”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pamięta o uczestnikach projektu „Aktywny Senior” i z okazji Dnia Babci i Dziadka odwiedzi i wręczy drobne upominki, gdyż z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz zdrowie i bezpieczeństwo uczestników nie możemy spotkać się w siedzibie Klubu Seniora.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl