Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 84
W sumie: 178028

Aktywny Senior

INFORMACJA

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PT. „AKTYWNY SENIOR”
nr RPWM.11.02.03-28-0136/19

W związku z zakończeniem projektu pt. „Aktywny Senior” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, który trwał od 1.08.2020 r. do 31.07.2023 r., informujemy, co następuje.

Czytaj dalej...

Uroczyste zakończenie projektu „Aktywny Senior”

W dniu 28 lipca w Klubie Seniora odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Aktywny Senior”. W spotkaniu uczestniczyli Pani Aleksandra Kiełczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Węgorzewie, Pani Halina Hejka, Pan Tomasz Wierzchowski, Pan Władysław Żerucha – Radni Rady Miejskiej w Węgorzewie oraz kadra realizującą projekt i zajęcia w Kubie Seniora.

Czytaj dalej...

Zajęcia wakacyjne w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”

Jak co roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbywają się zajęcia wakacyjne. Czas wolny spędzamy aktywnie ucząc się m. in. sztuki kulinarnej. Najlepsze w tym roku, jak na razie okazały się pierogi ukraińskie. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy 40 pocztówek formatu A4 z żaglówką dla delegacji z Czarnego Dunajca.

Czytaj dalej...

Klub Seniora w Kinie Nowa Fala w Giżycku

W dniu 17 czerwca 2023 r. uczestnicy Klubu Seniora w ramach realizowanych projektów „Aktywny Senior” i „Klub Seniora Aktywnie” wyjechali do kina w Giżycku na film pt. „Radiostory”. W filmie zagrali znani polscy aktorzy m.in. Piotr Głowacki, Agata Moszumańska i Dariusz Majchrzak. Komedia obyczajowa była inspirowana faktami i opowiadała o sytuacji rozgłośni radiowych po upadku komunizmu.

Czytaj dalej...

Wyjazd seniorów do kina Nowa Fala w Giżycku

W dniu 3 lutego 2023 r. uczestnicy Klubu Seniora w ramach realizowanych projektów „Aktywny Senior” i „Klub Seniora Aktywnie” wyjechali do Giżycka na film pt. „Ślub doskonały”. W filmie zagrali znani polscy aktorzy m.in. Ewa Kasprzyk, Adam Woronowicz, Piotr Głowacki, Aleksandra Głowacka, Paweł Deląg i Andrzej Grabowski.

Czytaj dalej...

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora

W dniu 19 stycznia 2023 r. w ramach III edycji projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Aktywny Senior” w siedzibie Klubu Seniora odbył się uroczysty Dzień Babci i Dziadka.

Czytaj dalej...

Spotkanie Wigilijne w Klubie Seniora

W dniu 16 grudnia 2022 r. w Klubie Seniora odbyło się Spotkanie Wigilijne z udziałem naszych seniorów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zastępca Burmistrza Pani Lidia Czerniewicz, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Burak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Dymitr Pietrasz, Przedstawiciel Rady Miejskiej Pan Władysław Żerucha oraz Ks. Tadeusz Kochanowicz SDS.

Czytaj dalej...

Spotkanie andrzejkowe w Klubie Seniora

25 listopada odbyło się spotkanie Andrzejkowe III edycji uczestników Klubu Seniora w ramach projektu pt. „Aktywny Senior”.

Uczestnicy III edycji projektu spędzili Andrzejki przy dźwiękach muzyki, wspólnych tańcach, grach i zabawach. Ponadto nasi seniorzy brali udział w warsztatach z robienia własnoręcznie wykonawczych czekoladek. Na całością czuwała profesjonalna animatorka i dj’ka – Pani Anna Miękina.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl