Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 15
W sumie: 117232

Informacja o wypożyczaniu sprzętu

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje o możliwości bezpłatnego wypożyczeniu sprzętu medycznego w postaci: wózków inwalidzkich, balkoników dla osób starszych oraz krzesełek (wózków) do załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Sprzęt medyczny jest dostępny całkowicie bezpłatnie dla osób prywatnych.

Kontakt: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, tel. 087 427 03 90 (Sekretariat).

APEL ODNOŚNIE OSÓB BEZDOMNYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Węgorzewo o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, strychach, działkach, garażach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Osoby powyższe pozostawione same sobie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu, zwłaszcza w czasie stanu epidemii.

Czytaj dalej...

Świąteczna Zbiórka Żywności

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” w Węgorzewie wraz z Bankiem Żywności w Olsztynie informują, że rusza Świąteczna Zbiórka Żywności na terenie Węgorzewa. Zbiórka odbędzie się w dniach 27-28.11.2021 r.

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca dostaw żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA

Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” w Węgorzewie informują, że do końca 2021 roku nie będzie dostawy żywności. W okresie trwania Podprogramu 2020 Bank Żywności w Olsztynie dostarczył do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Empatia” w Węgorzewie 41070 kg żywności, co stanowi 128% ilość przewidzianej do przekazania według Wytycznych IZ w przeliczeniu na jedną osobę. Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki i proporcjonalności względem wszystkich organizacji partnerskich lokalnych podjęto decyzję o zakończeniu dystrybucji w ramach Podprogramu 2020.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą zgłaszać się po jego odbiór do siedziby MGOPS przy ulicy Zamkowa 4.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj dalej...

Informacja o wydawaniu żywności

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” w Węgorzewie informuje, że w dniach:

• 22.09.2021 r. od godziny 9.00 do 14.00 (przerwa od 11.30 do 12.00),

• 23.09.2021 r. od godziny 9.00 do 14.00 (przerwa od 11.30 do 12.00),

• 24.09.2021 r. od godziny 9.00 do 14.00 (przerwa od 11.30 do 12.00)

będzie wydawana żywność dla rodzin wielodzietnych tj. od 3 dzieci wzwyż (do wyczerpania zapasów).

W razie pytań prosimy o kontakt z numerami: 509-728-516, 605-352-453, 796-348-868.

Akcja „Podaruj mi turban”

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie włączyli się do udziału w akcji „Podaruj mi turban”, która jest skierowana do dzieci leczących się onkologicznie. Zakupiliśmy 82 sztuki opasek, turbanów oraz czapeczek dla chłopców i dziewczynek chorych onkologicznie. Otrzymaliśmy, również na ten cel 30 sztuk nakryć głowy od Pani Anny Stankiewicz prowadzącej stronę www.dresiaki.pl.

Czytaj dalej...

Wyjazd Klubu Seniora do Olsztyńskiego Teatru Lalek

10 września 2021 r. uczestnicy Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior” odwiedzili Olsztyński Teatr Lalek. Seniorzy mieli możliwość obejrzenia poruszającego spektaklu podtrzymującego pamięć o ofiarach obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau „Powroty” w reżyserii Heleny Radzikowskiej.

Czytaj dalej...

I po wakacjach…

Tegoroczne wakacje spędziliśmy bardzo wesoło. Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” zorganizowali nam wiele ciekawych zajęć, wśród których znalazły się: zajęcia kulinarne, zajęcia warsztatowe w Muzeum Kultury Ludowej, zajęcia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Nie zabrakło zajęć plastycznych, wyjść na plażę i do parku. Jak co roku zrobiliśmy własnoręcznie pizzę – to już tradycja naszych wakacji.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl