Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 5
Dzisiaj: 134
W sumie: 135955

Wyjazd do ekonomii społecznej z Klubem Seniora

Seniorzy z Klubu Seniora odwiedzili Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga działające w ramach ekonomii społecznej. Wizyta przebiegała w miłej i radosnej atmosferze, gdzie seniorzy mogli uczestniczyć w pieczeniu sękacza oraz w robieniu własnoręcznie ciasta „mrowiska” – równie popularnego produktu regionalnego. Na zakończenie pobytu seniorzy zjedli obiad oraz skosztowali własnoręcznie przygotowane ciasta.

Czytaj dalej...

Projekt pt. „Mocni Razem – przeciwko przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że projekt pt. „Mocni Razem – przeciwko przemocy” otrzymał dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Edycja 2022.

Czytaj dalej...

Zajęcia manualne, ruchowe i kulinarne w Klubie Seniora

Klub Seniora działający w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt.”Aktywny Senior” działa prężnie i stanowi świetne miejsce spotkań Seniorów z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo, którzy pragną w sposób aktywny i w przyjaznym towarzystwie spędzić swój czas wolny i realizować swoje zainteresowania i pasje w ramach zajęć manualnych, ruchowych i kulinarnych.

Czytaj dalej...

Zajęcia z fizjoterapeutą w Klubie Seniora

Zajęcia uczestników projektu „Aktywny Senior” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie w siedzibie Klubu Seniora nie zwalniają tempa. Uczestnicy zajęć z fizjoterapeutą mieli okazję utrwalić wiedzę o technikach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zarówno osobie dorosłej, jak i dziecku.

Czytaj dalej...

Projekt „Mocni Razem – przeciwko przemocy” przeszedł etap wojewódzki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że projekt pt. „Mocni Razem – przeciwko przemocy” złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (edycja 2022) przeszedł pozytywnie kwalifikacje wojewódzkie i zakwalifikował się do etapu centralnego.

Wartość projektu: 51 750,00 zł

Rozstrzygnięcie etapu centralnego przewiduje się na 20 maja 2022 r.

Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora

W Klubie Seniora w ramach projektu pt. „Aktywny Senior” seniorzy wspólnie z burmistrzem Węgorzewa Panem Krzysztofem Kołaszewskim, zastępcą burmistrza Panią Lidią Czerniewicz oraz z dyrektor MGOPS Panią Dorotą Giczewską spędzili radosny czas przy śniadaniu wielkanocnym. Podczas zajęć w Klubie seniorzy własnoręcznie przygotowali tradycyjne potrawy wielkanocne, zaś stoły zostały ozdobione własnoręcznie wykonanymi ozdobami wykonanymi podczas zajęć manualnych.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

W dniach 1-2 kwietnia 2022 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, której organizatorami byli Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach:

  • Biedronka – ul. Zamkowa 2 oraz ul. Armii Krajowej 28
  • Stokrotka – al. Wojska Polskiego 1 oraz ul. Armii Krajowej 4
  • Lewiatan – ul. Armii Krajowej 1A
  • Delikatesy Centrum – ul. Mikołaja Kopernika 18

Czytaj dalej...

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a którzy deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostali wpisani do rejestru PESEL mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl