Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 48
W sumie: 95964

„Czyste Powietrze” – informacje dotyczące żądania wydania zaświadczeń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, informuje, że na podstawie nowelizacji przepisów „Prawo ochrony środowiska” w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późń. zm.), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Czytaj dalej...

Ogólnopolski Dzień Seniora – 20 listopada

20 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Seniora, z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i zadowolenia w życiu osobistym wszystkim Seniorom z Gminy Węgorzewo, a w szczególności uczestnikom projektu pn. „Aktywny Senior” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

APEL ODNOŚNIE OSÓB BEZDOMNYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Węgorzewo o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach schodowych, korytarzach,piwnicach, strychach, działkach, garażach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Osoby powyższe pozostawione same sobie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu, zwłaszcza w czasie stanu epidemii.

Czytaj dalej...

KOMUNIKAT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) oraz mając na uwadze zdrowie mieszkańców naszej gminy, prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie do niezbędnego minimum. W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw – za pomocą poczty elektronicznej: , elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl, za pomocą korespondencji tradycyjnej lub telefonicznie pod numerami telefonów: 87 427 03 90 (Budynek I) lub 87 427 03 93 (Budynek II). W Ośrodku wystawiona jest Skrzynka Podawcza, do której można składać korespondencję tradycyjną adresowaną do pracowników Ośrodka.

W przypadku konieczności wizyty osobistej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu (nr telefonu 87 427 03 90) w celu umówienia wizyty.

Jednocześnie przypominamy, by oczekujący na spotkanie z pracownikiem ze względu na swoje bezpieczeństwo zachował odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do kontaktu.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020”

Fundusz Solidarnościowy

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020”

Gmina Węgorzewo – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  • Wartość otrzymanego dofinansowania: 34 390,29 zł.
  • Termin realizacji programu: od 6 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Czytaj dalej...

Świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu uczestników projektu pt. „Aktywny Senior”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu uczestników projektu pt. „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Czytaj dalej...

Prowadzenie zajęć w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt. „Aktywny Senior”

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. „Aktywny Senior”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja
ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Czytaj dalej...

Festyn Rodzinny w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

W dniu 20 września 2020 r. na stadionie miejskim w Węgorzewie odbył się Festyn Rodzinny w ramach projektu pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Festyn skierowany był do uczestników projektu i ich rodzin oraz do społeczności lokalnej. Podczas imprezy odbył się pokaz żonglerki piłką nożną przygotowany przez CWKS „Vęgoria”. Do zabawy podczas festynu porwała wszystkich animatorka Pani Anna Miękina, która przeprowadziła wiele zabaw i konkurencji w rytm tanecznej muzyki. Za udział w konkurencjach dzieci otrzymywały drobne upominki. Ogromną atrakcją dla dzieci był występ maskotki Misia i pompowanych zjeżdżalni.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl