Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 81
W sumie: 178025

Zakończenie projektu „Klub Seniora Aktywnie”

W dniu 13 września 2023 w Klubie Seniora odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Klub Seniora Aktywnie”, realizowanego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 września 2023 r. W ramach projektu realizowano zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i aktywizację osób starszych w życiu społecznym, a także rozwój ich zainteresowań i pasji. Zadbano o to, by zajęcia były urozmaicone i każdy znalazł coś dla siebie.

Czytaj dalej...

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet mających na celu przeprowadzenie badań dotyczących świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Czytaj dalej...

Wyjazd seniorów do Hotelu „Ognisty Park” w Ogonkach

Na zaproszenie niezastąpionej szefowej kuchni Pani Anny Bakun seniorzy z projektu „Klub Seniora Aktywnie” w dniu 7 sierpnia 2023 r. w ramach zajęć „Zdrowa żywność” gościli w Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach. W wyjeździe uczestniczyła Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Pani Dorota Giczewska.

Czytaj dalej...

To był rejs…

W piątek 21 lipca dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w ramach letniego wypoczynku wzięły udział w rejsie statkiem po jeziorze Mamry. Wycieczka była dużą niespodzianką i wprowadziła dzieci w dobry humor. Niektóre dzieci pierwszy raz miały możliwość popłynąć taką jednostką. Była też okazja do wysłuchania „morskich opowieści” oraz historii szlaków wodnych na jeziorze Mamry przekazanych przez kapitana statku Pana Jerzego.

Czytaj dalej...

INFORMACJA

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PT. „AKTYWNY SENIOR”
nr RPWM.11.02.03-28-0136/19

W związku z zakończeniem projektu pt. „Aktywny Senior” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, który trwał od 1.08.2020 r. do 31.07.2023 r., informujemy, co następuje.

Czytaj dalej...

Uroczyste zakończenie projektu „Aktywny Senior”

W dniu 28 lipca w Klubie Seniora odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Aktywny Senior”. W spotkaniu uczestniczyli Pani Aleksandra Kiełczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Węgorzewie, Pani Halina Hejka, Pan Tomasz Wierzchowski, Pan Władysław Żerucha – Radni Rady Miejskiej w Węgorzewie oraz kadra realizującą projekt i zajęcia w Kubie Seniora.

Czytaj dalej...

Zajęcia „Zdrowa Żywność” w Klubie Seniora

W dniu 19 lipca 2023 r. w Klubie Seniora w Węgorzewie odbyło się kolejne wspólne gotowanie, prowadzone w ramach zajęć „Zdrowa Żywność”. Przygotowywania pysznych potraw odbywały się pod okiem wspaniałej szefowej kuchni z Hotelu „Ognisty Ptak” w Ogonkach Pani Anny Bakun. W spotkaniu uczestniczyli również Burmistrz Węgorzewa Pan Krzysztof Kołaszewski oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Pani Dorota Giczewska.

Czytaj dalej...

Zajęcia wakacyjne w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”

Jak co roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbywają się zajęcia wakacyjne. Czas wolny spędzamy aktywnie ucząc się m. in. sztuki kulinarnej. Najlepsze w tym roku, jak na razie okazały się pierogi ukraińskie. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy 40 pocztówek formatu A4 z żaglówką dla delegacji z Czarnego Dunajca.

Czytaj dalej...

Wizyta delegacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

W piątek 7 lipca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie gościł delegację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu na czele z Dyrektorem Rafałem Wilkusem. Spotkanie pracowników obu ośrodków stanowiło niezwykłą okazję do podzielenia się doświadczeniami z pracy z osobami potrzebującymi wsparcia.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl