Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 141
W sumie: 142340

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł, a wnioski o jego wypłatę składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Czytaj dalej...

Ruszyła III edycja projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Aktywny Senior”

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się III edycja wspaniałej 12-sto miesięcznej przygody, jaką jest Klub Seniora w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Aktywny Senior”.

Cieszymy się, że kolejna grupa 25 osób w wieku 60+ ma możliwość aktywnego spędzenia czasu i nawiązania nowych przyjaźni. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy będą zadowoleni ze spotkań w Klubie Seniora i każdy znajdzie zajęcie, które go zainteresuje, a może nawet obudzi pasję.

Czytaj dalej...

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dniem 01.07.2022 r. ulega zmianie sposób składania wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł dziennie na osobę), a mianowicie:

  • wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem,
  • wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj dalej...

Zakończenie II edycji projektu „Aktywny Senior”

Wszystko co dobre niestety kiedyś się kończy. Przez ostatni rok nasi seniorzy mieli przyjemność korzystać z różnorodnej oferty Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej...

Podziękowania za zbiórkę żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie składa serdeczne podziękowania dla Fundacji Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan za przekazanie w tym roku produktów zebranych podczas zbiórek w Sklepie Lewiatan w Węgorzewie, ul. Armii Krajowej 1A.

Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się pomóc wielu osobom przybyłym z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich kraju.

Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Czytaj dalej...

Nabór do III edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Nabór do III edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Zapraszamy do uczestnictwa w III edycji projektu pt. „Aktywny Senior” – osoby z terenu Gminy Węgorzewo, niesamodzielne/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60+.

Rekrutacja do III edycji projektu skierowana jest do 25 osób, nabór do projektu prowadzony jest w okresie od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

W przypadku nie zrekrutowania 25 osób do projektu prowadzony będzie nabór ciągły do projektu.

Czytaj dalej...

Kolejny rok za nami

23 czerwca 2022 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej DOM obchodziliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wspominaliśmy wspólnie spędzony czas, ciekawe zabawy i interesujące zajęcia. Każdy z nas mógł podzielić się tym, co było dla niego najważniejsze. Wychowawcy przygotowali nam pyszną niespodziankę w postaci pizzy i lodów. Część z nas zostanie jeszcze na wakacje, a potem znowu spotkamy się razem.

Czytaj dalej...

Festyn Rodzinny w ramach projektu pt. „Mocni Razem – przeciwko przemocy”

W dniu 25 czerwca 2022 r. na stadionie miejskim w Węgorzewie odbył się Festyn Rodzinny w ramach projektu pt. „Mocni Razem – przeciwko przemocy” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Festyn skierowany był do uczestników projektu i ich rodzin, a także do uczestników Klubu Seniora w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl