Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 37
W sumie: 111691

Wyróżnienie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie w dniu 17 lipca 2021 r. podczas obchodów Dni Węgorzewa otrzymał podziękowanie i wyrazy uznania oraz medal 450-lecia Węgorzewa z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego oraz Burmistrza Węgorzewa Pana Krzysztofa Kołaszewskiego za trud i zaangażowanie w wykonywaniu zadań zleconych Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz realizacji wielu projektów finansowanych zarówno ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Unii Europejskiej. Bardzo dziękujemy za wyróżnienie.

Czytaj dalej...

Klub Seniora w Kinie Nowa Fala

14 lipca uczestnicy Klubu Seniora po raz kolejny spędzili czas w Kinie Nowa Fala w Giżycku gdzie obejrzeli film pt. „W jak morderstwo”. Jest to trzymający w napięciu kryminał spod znaku Agaty Christie i błyskotliwa komedia w jednym – świetne kino rozrywkowe z plejadą polskich gwiazd.

Czytaj dalej...

Zajęcia w Klubie Seniora

W Klubie Seniora prowadzonym w ramach projektu „Aktywny Senior” rozpoczęły się długo wyczekiwane warsztaty manualne. Okazuje się, że ta forma spędzania wolnego czasu jest nie tylko przyjemna, ale i pożyteczna – dzięki niej seniorzy mogą zachować sprawność intelektualną oraz manualną. Taką aktywnością w ramach warsztatów są między innymi zajęcia plastyczne dla seniorów – nierzadko dopiero w wieku emerytalnym mamy czas, by zająć się sztuką. Zajęcia plastyczne są niezwykle rozluźniające i pozwalają również utrzymać sprawność manualną.

Czytaj dalej...

Logo Klubu Seniora

Uczestniczka Klubu Seniora, Pani Jadwiga, przygotowała niezwykłą niespodziankę zarówno dla pozostałych uczestników jaki i dla osób pracujących w Klubie. Otóż Pani Jadwiga własnoręcznie wyszyła przepiękne logo Klubu Seniora, które zostanie przeznaczone do reprezentowania Seniorów na wszelkich wycieczkach i podróżach oraz zostanie zawieszone w głównej sali Klubu Seniora.

Czytaj dalej...

Prowadzenie zajęć w Klubie Seniora w Węgorzewie dla uczestników projektu pt. „Aktywny Senior” (II postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Realizacją projektu i jego rozliczaniem zajmować się będzie w imieniu Zamawiającego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Nabór do II edycji projektu pt. „Aktywny Senior”

Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji projektu pt. „Aktywny Senior” – osoby z terenu Gminy Węgorzewo, niesamodzielne/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60+.

Rekrutacja do II edycji projektu skierowana jest do 25 osób, nabór do projektu prowadzony jest w okresie od 5.07.2021 r. do 31.07.2021 r.

W przypadku nie zrekrutowania 25 osób do projektu prowadzony będzie nabór ciągły do projektu.

Czytaj dalej...

Dodatek mieszkaniowy – zmiany od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

  • nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach;
  • zmiana definicji dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 111);
  • kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury.

Czytaj dalej...

Letnia „Zabawa Karnawałowa” w Klubie Seniora

Uczestnicy projektu „Aktywny Senior” uwielbiają się bawić. W związku z tym, że pandemia uniemożliwiła tańce i beztroską zabawę w okresie karnawałowym postanowiliśmy urządzić karnawał jak w Rio, czyli w scenerii letniej.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl