Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 112
W sumie: 68113

Zmiany w Rządowym Programie Rodzina 500 PLUS od 1 lipca 2019 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie informuje, że od 1 lipca 2019 roku zmieniają się przepisy prawne ustalające prawo do świadczenia wychowawczego, a mianowicie od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie to:

  1. matka lub ojciec, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca),
  2. opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),
  3. opiekun prawny dziecka,
  4. dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej) musi złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do końca września 2019 roku gwarantuje wnioskodawcy wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od lipca br. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 w wersji papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub Portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 roku.

Terminy składania wniosków na okres świadczeniowy 2019/2021 dotyczą osób, które po raz pierwszy będą ubiegały się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz osób, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego i chcą kontynuować wypłatę świadczenia w kolejnym okresie świadczeniowym.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie MGOPS w Węgorzewie w godzinach pracy Ośrodka od połowy lipca 2019 roku lub na stronie internetowej Ośrodka: www.mgopswegorzewo.pl w zakładce „ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)”.

Dodatkowe informacje na temat zmian dotyczących świadczenia wychowawczego można uzyskać w tutejszym Ośrodku w Budynku II w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w pokoju nr 1 (parter) w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod nr telefonu 87 420 93 50.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl