Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim zaprasza na spotkanie otwarte

Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. w godzinach od 1000 do 1215  w Starostwie Powiatowym (ul. 3 Maja 17B).

Podczas spotkania poruszana zostanie tematyka z zakresu realizacji zadań publicznych w obszarze zdrowia i opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi. Poznamy również dobre praktyki z powiatu nowomiejskiego dotyczące stworzenia lokalnego miejsca pobytu, które mogłoby zapewnić osobom niewymagającym leczenia szpitalnego i niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych bez wsparcia osób trzecich, opiekę, bez konieczności wyjazdu do odległych specjalistycznych podmiotów leczniczych.

Spotkanie poprowadzi ekspert Pani Iwona Gawińska, kierownik zespołu terapeutycznego Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim i Pani Agnieszka Stajszczak koordynator projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim, prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką!!!

Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl