Zakończenie zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

W dniu 26 kwietnia 2018 r. zakończyły się zajęcia prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

Zajęcia w formie grupowej i indywidualnej trwały od 4 kwietnia 2018 r. Zrealizowano 5 spotkań grupowych po 2 godziny z psychologiem oraz 24 godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Ze wsparcia psychologa skorzystały wszystkie uczestniczki projektu. W zajęciach z doradcą zawodowym, zarówno grupowych jak i indywidualnych wzięło udział 6 uczestniczek. Odbyło się 5 spotkań grupowych po 2 godziny z doradcą zawodowym i 24 godziny indywidualnego poradnictwa.

Zajęcia w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl