XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że włączył się do obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”, które będą odbywały się w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2018 r.

Gminnym koordynatorem jest Pani Anna Kruk-Miękiszewska.

Zachęcamy inne instytucje i placówki do włączenia się w te szczególne przedsięwzięcie.

Poniżej umieszczamy informacje dotyczące wojewódzkich konkursów, realizowanych w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl