Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 17
W sumie: 75285

Wycieczka rowerowa w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

W dniu 15 września 2019 r. odbyła się wycieczka rowerowa w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Wycieczka rowerowa zorganizowana została wokół Węgorzewa na tzw. „Węgorzewskiej pętli”. We wspólnej wyprawie udział wzięli zarówno uczestnicy projektu ze swoimi rodzinami, jak również chętni mieszkańcy Węgorzewa. Grupa wraz z doświadczonym przewodnikiem wyruszyła spod węgorzewskiej Ekomariny. Przewodnik, którym był Pan Jerzy Łapo prowadził grupę i organizował przystanki w miejscach związanych z historią oraz walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią Kanału Węgorzewskiego, Kolumny Kalskiej a także cmentarzy wojskowych znajdujących się w okolicy. Ponadto uzyskali informację o rzece Węgorapie, a także jeziorach Mamry i Święcajty. Pan Łapo opisując oglądane miejsca zapoznał uczestników wycieczki również z miejscowymi legendami m. in. o Górze Konopki.

Po zakończonej wycieczce wszyscy uczestnicy spotkali się podczas wspólnego posiłku na terenie Ekomariny. Podczas posiłku zmęczeni, ale zadowoleni mogli podzielić się wrażeniami z wycieczki.
Wycieczka została zorganizowana przez Spółdzielnię Socjalną „Węgorzewianka”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Wycieczka rowerowa w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę” (15 września 2019 r.)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl