Warsztaty z ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 19 czerwca w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie odbyły się warsztaty z ekonomi społecznej realizowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Spotkanie prowadziła Pani Natalia Skoratko z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku.

Podczas spotkania uczestniczki projektu mogły zapoznać się z podstawami teoretycznymi ekonomii społecznej (definicje, terminy, główne założenia) oraz poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Po części teoretycznej zostały zaprezentowane dobre praktyki ekonomii społecznej i odbyła się dyskusja podsumowująca warsztat.

W warsztatach uczestniczyły wszystkie uczestniczki projektu.

Warsztaty z ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej (19.06.2018 r.)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl