PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2017 ROK

Sporządzony na podstawie art. 13a ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06

 

czytaj całość…

 


INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06

 

czytaj całość…

 


Ogłoszenie nr 361246 – 2016 z dnia 2016-12-07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

czytaj całość…

 


Węgorzewo: Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo
w roku budżetowym 2017
Numer ogłoszenia: 360542 – 2016 z dnia 2016-12-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

czytaj całość…

 


Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl