Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 108
W sumie: 68109

Ruszyła rekrutacja do I edycji projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) wraz z Gminą Węgorzewo (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie) rozpoczyna rekrutację do projektu Klub Integracji Społecznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Węgorzewo, masz od 15 do 64 lat, nie pracujesz i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach, szkoleniach i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to ten projekt jest dla Ciebie!

czytaj całość…

 

W dniu 01.06.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz Gminą Węgorzewo zawarł porozumienie o wspólnej realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Realizacja Programu zaplanowana jest od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

czytaj całość…

 

W dniu 01.06.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz Gminą Węgorzewo zawarł porozumienie o wspólnej realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Realizacja Programu zaplanowana jest od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

czytaj całość…

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że zakończył realizację projektu „Razem przeciwko przemocy”.

Działania w ramach projektu odbywały się w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie finansowany był z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo. Całkowity koszt projektu wynosił 25 000 zł (17 000 zł dofinansowanie i 8 000 zł wkład własny). Środki na realizacje projektu MGOPS pozyskał w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj całość…

 

Program Aktywizacja i Integracja organizowany był w terminie od dnia 22 sierpnia 2016 r. do dnia 21 października 2016 r.

Celem Programu Aktywizacja i Integracja było udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym, najbardziej oddalonym od rynku pracy, dla których ustalono III profil pomocy, i które jednocześnie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Wsparcie to miało zwiększać aktywność zawodową osób bezrobotnych, podnieść wiarę we własne siły oraz umiejętności społeczne i zawodowe, które pomogą w powrocie na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia.

czytaj całość…

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od września do grudnia 2016 r. realizuje projekt „Razem przeciwko przemocy”.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo.

czytaj całość…

 

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że znane są już wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2016 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj całość…

 

W dniu 6 czerwca 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz Gminą Węgorzewo zawarł porozumienie o wspólnej realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Realizacja Programu zaplanowana jest od dnia 22 sierpnia 2016 r. do dnia 21 października 2016 r.

czytaj całość…

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie podobnie jak w latach ubiegłych złożył wniosek na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2016 r.

 

czytaj całość…

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl