Program „Dobry start”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że od dnia 1 lipca 2018 roku będzie realizował rządowy Program „Dobry start”.

Szczegółowe informacje o ww. Programie znajdują się w zakładce „DOBRY START”.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie MGOPS w Węgorzewie w Budynku II w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w pokoju nr 1 na parterze w godzinach pracy Ośrodka oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy Urzędzie Miejskim w Węgorzewie w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej tut. Ośrodka.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl