„Pełni mocny – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że znane są już wyniki konkursu ogłoszonego przez Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018. Projekt MGOPS pt. „Pełni mocny – przeciw przemocy” został wybrany do dofinansowania i znalazł się na 17 miejscu wśród 76 projektów z całego kraju, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r.

Projekt przewiduje następujące działania:

  • Sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Węgorzewo
  • Warsztaty w ramach grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy bądź zagrożonych przemocą domową
  • Wsparcie terapeutyczne w ramach socjoterapii dla dzieci połączone z warsztatami i zajęciami artystycznymi oraz spotkanie rodzinne
  • Dyżury specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty rodzinnego
  • Szkolenie i superwizję dla osób działających w obszarze przemocy
  • Dzień Otwartych Drzwi w MGOPS, kiedy będzie możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, nr tel. 87 427 03 90.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl