Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 10.05.2018 r. (czwartek)

w godzinach od 8:00 do 12:00 będzie wydawana żywność.

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Rozstrzygnięcie konkursu „Stok nie jest dla bałwanów”

W czasie ferii zimowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbył się konkurs plastyczny zorganizowany m.in. przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji pt. „Stok nie jest dla bałwanów”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy, snowboardzistów oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Czytaj dalej...

Spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) z Gminą Węgorzewo, a jednostką realizującą projekt jest MGOPS w Węgorzewie. W spotkaniu uczestniczyli uczestnicy pierwszej edycji projektu oraz kadra projektu. W pierwszej edycji do projektu zakwalifikowano 12 pań. Pani dyrektor MGOPS Dorota Giczewska powitała zebrane uczestniczki, przedstawiła główne założenia i cele projektu oraz przedstawiła kierownika KIS Panią Beatę Bartnik.

Czytaj dalej...

Paczki żywnościowe

Dnia 4 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” przekazało paczki żywnościowe z artykułami zebranymi podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności, która miała miejsce w dniach od 16 do 17 marca br.

Dzięki ofiarności naszych mieszkańców, którzy zakupili produkty spożywcze i ofiarowali na rzecz potrzebujących, pomocą zostało objętych 12 rodzin wytypowanych przez pracowników socjalnych tutejszego ośrodka. Paczki trafiły do rodzin z dziećmi, osób samotnych i starszych dotkniętych chorobą, które tego najbardziej potrzebowały.

Przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy nie pozostali obojętni wobec potrzebujących pomocy i podzielili się zakupioną żywnością. Pokazaliście wielkie serce, empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

Przygotowania do Świąt Wielkanocy w Ognisku Wychowawczym „Przyjazny Kącik”

Do Świąt Wielkiej Nocy przygotowywaliśmy się od kilku tygodni. Ozdoby do świetlicy, kartki świąteczne, palmy, wiosenne kwiaty z bibuły, gaik to niektóre z pomysłów zrealizowane przez wychowanków Ogniska. Przystąpiliśmy również do konkursu na Gaik i Marzannę zorganizowany przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, w którym zajęliśmy III miejsce w kategorii „Gaik”.

Czytaj dalej...

Podziękowania

W miniony piątek (23.03.2018 r.) anonimowy darczyńca przekazał za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie produkty żywnościowe i środki chemiczne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z otrzymanych darów pracownicy Ośrodka przygotowali paczki dla 10 rodzin z dziećmi z terenu miasta i gminy Węgorzewo. W paczkach znalazły się słodycze, mąka, makaron, konserwy, kasze oraz różnego rodzaju środki czystości i higieny osobistej.

Za wszystko pragniemy serdecznie podziękować. Cieszymy się, że wśród naszej społeczności nie brakuje ludzi o dobrych sercach pełnych empatii na drugiego człowieka.

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 10.04.2018 r. (wtorek)

w godzinach od 8:00 do 12:00 będzie wydawana żywność.

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

W dniach 16 i 17 marca 2018 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, której organizatorami byli Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach: Biedronka, Stokrotka, Delikatesy Centrum oraz Partner.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl