Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”

Od kilku tygodni w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Podczas zajęć z pracownikami Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie poznaliśmy wielkanocne tradycje i mieliśmy okazję własnoręcznie zrobić różnorodne symbole wielkanocne. Wykonaliśmy palmy, kartki świąteczne, wesołe zajączki, krokusy i inne kwiatki. Sami profesjonalnie malowaliśmy pisanki.

Czytaj dalej...

Współpraca z Parafią Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Ważne by w tym wyjątkowym okresie dotrzeć do osób będących w szczególnie trudnym położeniu aby zbliżająca się pora pozwoliła im w pełni cieszyć się czasem spędzonym w rodzinnym gronie przy suto zastawionym stole.

Z tej okazji po raz pierwszy w tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Parafią Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie wytypował dwanaście osób do udzielenia pomocy przyznanej przez Parafię Matki Bożej Fatimskiej na święta Wielkanocne. Objęte wsparciem osoby otrzymają bony na zakup żywności do zrealizowania w sklepie spożywczym wskazanym przez parafię.

Wielkanocna Zbiórka Żywności

W dniach od 31.03.2017 r. do 02.04.2017 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, której organizatorami byli Bank Żywności w Olsztynie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach: Biedronka, Stokrotka, Delikatesy Centrum, Partner.

Czytaj dalej...

Pierwsza pomoc w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”

Co roku w kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji 4 kwietnia 2017 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” zorganizowano spotkanie na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadzili specjaliści w dziedzinie ratownictwa medycznego Pan Robert Wysocki i Pan Adam Kamiński z Pogotowia Ratunkowego FALCK w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Akcja charytatywna

W sobotę 25 marca w hali miejskiej w Węgorzewie odbyła się akcja charytatywna na rzecz Michała Ostrowskiego dotkniętego rdzeniowym zanikiem mięśni.

Zebrana podczas festynu kwota pozwoli na zakup i montaż specjalnej windy umożliwiającej wyjazd na wózku inwalidzkim z budynku.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że żywność będzie wydawana w dniach:

11.04.2017 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00

12.04.2017 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 12.00

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność

ze skierowaniem.

Konkurs w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie po raz kolejny przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2017. Z informacji uzyskanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wynika, że wniosek MGOPS o dofinansowanie projektu pt. „Bezpieczna rodzina” znalazł się wśród 10 projektów najwyżej ocenionych na etapie wojewódzkim i został zakwalifikowany do kolejnego etapu konkursu i przesłany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu krajowym nastąpi do dnia 15 maja 2017 r.

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

23 marca w Powiatowym Domu Samopomocy w Węgorzewie odbyły się warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej realizowane w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, które były nowym działaniem w gminie Węgorzewo. Zajęcia miały na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Zajęcia zostały zorganizowane przez Bank Żywności w Olsztynie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Zagrożenia w internecie

Wtorkowe popołudnie 14 marca 2017 r. rodzice dzieci z Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” spędzili na szkoleniu pt. „Zagrożenia w internecie”.

Szkolenie zorganizowali wychowawcy obu placówek. Spotkanie poprowadziła Pani Sylwia Plichta z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl