Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR
DS. KADR W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach od 1.12.2017 r. do 3.12.2017 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności, której organizatorami byli Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach: Biedronka, Stokrotka, Delikatesy Centrum oraz Partner.

Czytaj dalej...

Rezultaty Programu Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja organizowany był w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

Celem Programu Aktywizacja i Integracja było udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym, najbardziej oddalonym od rynku pracy, dla których ustalono III profil pomocy, i które jednocześnie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Wsparcie to miało zwiększać aktywność zawodową osób bezrobotnych, podnieść wiarę we własne siły oraz umiejętności społeczne i zawodowe, które pomogą w powrocie na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia.

Czytaj dalej...

Dzień Otwartych Drzwi – 2 grudnia 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane problemem przemocy na Dzień Otwartych Drzwi.

W ramach Dnia otwartych Drzwi odbędą się dyżury specjalistów:

  • pracownika socjalnego,
  • policjanta,
  • kuratora sadowego,
  • przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

skierowane do wszystkich zainteresowanych osób szukających pomocy.

Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się dnia 02.12.2017 r. w godzinach 900 – 1100
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4.

Apel o pomoc (AKTUALIZACJA)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie serdecznie dziękuje Panu Markowi Lipskiemu, Prezesowi Zarządu Ośrodka Wypoczynkowego „Piękny Brzeg”, za przekazanie lodówki naszemu podopiecznemu. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i okazaną dobroć oraz wyrażenia chęci dalszej współpracy.

Czytaj dalej...

Pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Węgorzewo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowo, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w którym ww. osoby są w szczególności narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Prosimy więc o kierowanie wszelkich sygnałów o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu do właściwych służb, tj. Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, tel. 87 427 04 00; Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie tel. 87 427 03 90 w godzinach 700-1500; Straży Miejskiej w Węgorzewie tel. 87 427 54 05; Pogotowie tel. 999.

Ponadto informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320, która będzie działać od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.olsztyn.uw.gov.pl.

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

ogłasza, że w dniu 13.10.2017 r. przyjedzie transport żywności.

Żywność będzie wydawana w dniu:

13.10.2017 r. (piątek) od godziny 14.00

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem!

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl