Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 47
W sumie: 64450

Wizyta w Szkole Podstawowej w Perłach

16 marca Szkołę Podstawową w Perłach odwiedzili nadzwyczajni goście. W obecności Pani Herty Andrulonis – Honorowego Obywatela Miasta Węgorzewa Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Regionu Węgorzewo – “Mamry”, Pani Doroty Giczewskiej – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Pani Doroty Andrulonis – pielęgniarki Stacji Joannitów w Węgorzewie, goszczono dr med. Christina Meyl – Honorowego Obywatela Miasta Węgorzewa oraz dr Wilhelma Frhr.v.Ledebur.
Czytaj dalej...

Program Rodzina 500 Plus

W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 roku, poz. 195, została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus).

Program Rodzina 500 Plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500,00 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl