Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 41
W sumie: 86979

Warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

WARSZTATY KULINARNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2016

Warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ w podprogramie 2016 w Gminie Węgorzewo odbędą się 23.03.2017 r.

  • godz. 10:00 warsztat kulinarny “Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów” – dla 1 grupy
  • godz. 13:00 warsztat kulinarny “Rodzinne gotowanie z wykorzystaniem sezonowości produktów” – dla 2 grupy

Osoba prowadząca warsztaty: Maciej Maciejewski

Czytaj dalej...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĘGORZEWIE

ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem
autyzmu wczesnodziecięcego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Podziękowania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
składa serdeczne podziękowania

Panu Piotrowi Habyk

oraz wolontariuszom
uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Rafałowi Malinowskiemu
Maciejowi Kicka
Krystianowi Ulińskiemu
Kacprowi Rylskiemu

Największym darem dla drugiego człowieka jest poświęcenie dla niego własnego czasu. Włączając się w remont mieszkania dla potrzebujących, pokazaliście swoje wielkie serce, empatię i wrażliwość na potrzeby innych, czyli cechy, które budzą nas największy szacunek.

Niech Pana dalsze działania na rzecz drugiego człowieka oraz zaangażowanie uczniów dostarczają jak najwięcej satysfakcji, a radość tych, którym wspólnie pomagacie niech będzie dla Was motywacją do kolejnych działań.

„By dzieci były bezpieczne w sieci”

Miesiąc luty to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Obchodzony jest on w całej Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Co roku organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Czytaj dalej...

Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zaprasza w dniach 20 – 24 luty 2017 r. wszystkie osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów:

  Pracownicy socjalni MGOPS w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniach 20 – 24 luty 2017 r. w godz. 7.00 – 15.00, Budynek I, pokój nr 2-3.

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniach 20 – 24 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00, Budynek I, pokój nr 1.

Prawnik w siedzibie MGOPS w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniu 23 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 11.00, Budynek I, pokój nr 2-3.

Społeczny kurator sądowy w siedzibie MGOPS w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniu 23 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00, Budynek I, pokój nr 2-3.

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie – Pan Edward Tylenda, tel. 87 427 54 06, Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, pokój nr 6 w dniach 20 – 24 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 15.30.

Czytaj dalej...

Spotkanie seniorów w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie

W dniu 2 lutego 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie odbyło się spotkanie seniorów zorganizowane przez Burmistrza Węgorzewa Pana Krzysztofa Piwowarczyka, radną Panią Olgę Jasionowską – przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Zakończenie realizacji projektu „Razem przeciwko przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że zakończył realizację projektu „Razem przeciwko przemocy”.

Działania w ramach projektu odbywały się w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie finansowany był z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo. Całkowity koszt projektu wynosił 25 000 zł (17 000  zł dofinansowanie i 8 000 zł wkład własny). Środki na realizacje projektu MGOPS pozyskał w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej...

Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”


Podczas tegorocznych ferii zimowych (31 styczeń – 5 luty) wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie zapewnili swoim podopiecznym wiele atrakcji.

Wśród wielu propozycji znalazły się m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, komputerowe i sportowe. Nie zabrakło wspólnych wyjść do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Wychowankowie mogli również wziąć udział w warsztatach teatralnych odbywających się w Domu Kultury pod okiem instruktora Pani Marty Niedziółka.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że żywność będzie wydawana w dniach:

07.02.2017 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.00

08.02.2017 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 13.00

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność

ze skierowaniem.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl