Pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Węgorzewo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowo, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w którym ww. osoby są w szczególności narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Prosimy więc o kierowanie wszelkich sygnałów o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu do właściwych służb, tj. Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, tel. 87 427 04 00; Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie tel. 87 427 03 90 w godzinach 700-1500; Straży Miejskiej w Węgorzewie tel. 87 427 54 05; Pogotowie tel. 999.

Ponadto informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320, która będzie działać od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. oraz rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.olsztyn.uw.gov.pl.

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

ogłasza, że w dniu 13.10.2017 r. przyjedzie transport żywności.

Żywność będzie wydawana w dniu:

13.10.2017 r. (piątek) od godziny 14.00

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj dalej...

Program Aktywizacja i Integracja

W dniu 01.06.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz Gminą Węgorzewo zawarł porozumienie o wspólnej realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Realizacja Programu zaplanowana jest od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

Czytaj dalej...

Przygotowania do akcji charytatywnej w Budrach (AKTUALIZACJA)

Zbieramy fanty na kolejną akcję charytatywną, która odbędzie się 10 września 2017 r. podczas Dożynek Powiatowych w Budrach. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie placówki i osoby indywidualne, które mogą wspomóc akcję. Do tej pory mogliśmy liczyć na Pana Józefa Bogdaszewskiego, który podarował na akcję swoją pracę w drewnie oraz Pana Wiesława Stachurskiego, który ofiarował namalowany przez siebie obraz o tematyce sielskiej.

Wszystkich gorąco zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu.

Czytaj dalej...

Komunikat dotyczący wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 wydawane oraz przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w pokoju nr 1 i 5 (Budynek nr II) w godzinach od 800 do 1400 oraz na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie (www.mgopswegorzewo.pl).

Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, informuje że do przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja wybrano

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku.

Akcja charytatywna na rzecz Łukasza Filipka

Za nami długo oczekiwana akcja charytatywna na rzecz chorego Łukasza Filipka. Podczas Czempionatu Koni Zimnokrwistych 16 lipca w Stulichach zgromadziło się wiele ludzi dobrej woli i wielkiego serca. Wśród nich nie zabrakło również pracowników MGOPS w Węgorzewie, którzy zawsze chętnie włączają się w tego typu przedsięwzięcia.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl