Świadczenie „Dobry Start” w 2019 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Czytaj dalej...

Świadczenia rodzinne – okres świadczeniowy 2019/2020

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Węgorzewie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina o składaniu wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 trwający od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku.

Wnioski przyjmowane będą:

  • od dnia 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej;
  • od dnia 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Czytaj dalej...

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2019/2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina o składaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 trwający od 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wnioski przyjmowane będą:

  • od dnia 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej;
  • od dnia 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Czytaj dalej...

Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko terapeuty uzależnień

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko został wybrany:

  • Pan Andrzej Kowalczyk, zam. Giżycko

Czytaj dalej...

Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko terapeuty rodzinnego

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko został wybrany:

  • Gabinet Psychoterapii Ewa Kowalczyk, REGON: 280567221, NIP: 845-134-42-08

Czytaj dalej...

Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko socjoterapeuty

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko została wybrana:

  • Pani Inga Sztabińska, zam. Węgorzewo

Czytaj dalej...

Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko pielęgniarka (specjalista ds. zdrowia)

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko została wybrana:

  • Pani Agnieszka Bianek, zam. Węgorzewo

Czytaj dalej...

Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko instruktora plastyki

W projekcie „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko została wybrana:

  • Pani Ewa Roch, zam. Węgorzewo

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl