„Najlepsza drużyna to moja rodzina”

Tegoroczne obchody Dnia Rodziny w Świetlicy Socjoterapeutycznej „DOM” odbyły się 24 maja pod hasłem „Najlepsza drużyna to moja rodzina”. Mądra miłość rodzicielska daje gwarancję tego, aby dzieci były zdrowe, życzliwe i otwarte na innych.

Czytaj dalej...

Kontynuacja zajęć w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

W ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy rozpoczęły się kolejne zajęcia grupowe, zajęcia z pielęgniarką i warsztaty wizerunkowe z kosmetyczką. Odbędą się dwa spotkania grupowe po 2 godziny i 24 godziny indywidualnego poradnictwa pielęgniarki w miejscu zamieszkania uczestniczek projektu oraz dwa spotkania po 3 godziny w ramach warsztatów wizerunkowych. Uczestniczki projektu podczas zajęć będą mogły zdobyć wiedzę z zakresu profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia oraz pielęgnacji i dbania o własny wygląd.

Czytaj dalej...

„Pełni mocny – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że znane są już wyniki konkursu ogłoszonego przez Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018. Projekt MGOPS pt. „Pełni mocny – przeciw przemocy” został wybrany do dofinansowania i znalazł się na 17 miejscu wśród 76 projektów z całego kraju, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Czytaj dalej...

XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że włączył się do obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”, które będą odbywały się w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2018 r.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl