Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 47
W sumie: 64450

Spotkanie Integracyjne uczestników Klubu Integracji Społecznej na Łowisku Wędkarskim Danuty i Bogdana Maczugi w Sobiechach

W ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w poniedziałek 01 lipca 2019 r. zorganizowano spotkanie integracyjne dla uczestników III edycji KIS. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób dorosłych i 3 dzieci w wieku od 5 lat do 15 lat.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie pani Katarzyna Łoszczyk (główna księgowa) oraz pani Anna Karpińska (pracownik socjalny) oraz z ramienia Związku Stowarzyszeń LGD9 pani Barbara Dawcewicz (koordynator projektu) i pani Beata Bartnik (kierownik KIS).

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Opoka w Korszach

27 czerwca 2019 r. w ramach III edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Opoka, która funkcjonuje w Korszach (powiat kętrzyński). Celem wyjazdu było poznanie prężnie działającej spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia powstała w 2014 r. i jest spółdzielnią osób fizycznych. Działalność spółdzielni jest skupiona na usługach opiekuńczych oraz sprzątających. Od marca br. spółdzielnia prowadzi jadłodajnię serwującą bardzo smaczne posiłki.

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ w Konopkach Nowych

25 czerwca 2019 r. w ramach III edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ w Konopkach Nowych. Celem wyjazdu było poznanie prężnie działającej spółdzielni socjalnej na terenie gminy Miłki. Spółdzielnia powstała w 2014 r. i jest spółdzielnią osób prawnych. Obecnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 9 osób. Działalność spółdzielni jest skupiona na usługach świadczonych na rzecz Gminy Miłki oraz innych podmiotów, a także na skupie i suszeniu ziół.

Czytaj dalej...

Noc Świętojańska

W dniu 21 czerwca 2019 r. na terenie węgorzewskiej Ekomariny odbyła się impreza plenerowa Noc Świętojańska. W przygotowanie imprezy włączyli się uczestnicy projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Uczestnicy projektu do imprezy przygotowywali się podczas zajęć z kulturoznawstwa, które również odbywały się w Ekomarnie.

Czytaj dalej...

Program spotkania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
Sala konferencyjna – 01 lipca 2019 r.

Godzina Temat
10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania, przywitanie gości, organizacja spotkania
10:15 – 11:30 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

 1. Deinstytucjonalizacja – wsparcie w środowisku a wsparcie w instytucjach
 2. Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:00 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

 1. Kontynuacja – Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
 2. Mieszkania wspierane/wspomagane – inne formy mieszkalnictwa społecznego
 3. Grupy docelowe i rozwiązania mieszkaniowe w systemie polityki i pomocy społecznej
 4. Wspieranie osób w mieszkaniach – praca socjalna i asystentura
 5. Źródła finansowania rozwiązań mieszkaniowych
13:00 – 13:30 Dyskusja. Wolne wnioski
Podsumowanie i zakończenie spotkania

Czytaj dalej...

Zmiany w Rządowym Programie Rodzina 500 PLUS od 1 lipca 2019 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie informuje, że od 1 lipca 2019 roku zmieniają się przepisy prawne ustalające prawo do świadczenia wychowawczego, a mianowicie od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Czytaj dalej...

Świadczenie „Dobry Start” w 2019 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Czytaj dalej...

Świadczenia rodzinne – okres świadczeniowy 2019/2020

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Węgorzewie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina o składaniu wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 trwający od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku.

Wnioski przyjmowane będą:

 • od dnia 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej;
 • od dnia 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Czytaj dalej...

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2019/2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina o składaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 trwający od 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wnioski przyjmowane będą:

 • od dnia 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej;
 • od dnia 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Czytaj dalej...

Informacja o wyniku postępowania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w sprawie naboru na stanowisko terapeuty uzależnień

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że na stanowisko został wybrany:

 • Pan Andrzej Kowalczyk, zam. Giżycko

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl