Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 12.01.2018 r. (piątek)

w godzinach od 8:30 do 12:00 będzie wydawana żywność.

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo

Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: podinspektor ds. kadr

Informujemy, że po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie został wybrany Pan Jacek Machowski zamieszkały w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo

Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: księgowy

Informujemy, że po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie została wybrana Pani Jolanta Rostecka, zamieszkała w Węgorzewie

Czytaj dalej...

Świąteczne upominki z Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik”

W dniu 21 grudnia dzieci i wychowawca z Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie przekazały do parafii pw. Dobrego Pasterza własnoręcznie wykonane pierniki. Upominki trafią do samotnych osób podczas uroczystej Wigilii zorganizowanej przy Mazurską Fundację Edukacyjną Bonus Pastor i parafię pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Podziękowania dla Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie składa serdeczne podziękowania wolontariuszom z Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie za zbiórkę zabawek i słodyczy. Przekazane rzeczy pozwoliły Ośrodkowi Pomocy Społecznej na przygotowanie świątecznych paczek dla trzydzieściorga dzieci z terenu miasta i gminy Węgorzewo. W czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia ten miły gest sprawił, że na twarzach wielu dzieci pojawił się uśmiech. Przekazany dar traktujemy jako wyraz Waszej dobroci, wrażliwości i chęci niesienia pomocy potrzebującym..

Z wyrazami wdzięczności MGOPS oraz rodzice z dziećmi.

Podziękowania za zbiórkę na rzecz Pani Iwony Sosnowskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się z zbiórkę na rzecz Pani Iwony Sosnowskiej – Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Węgorzewie, Powiatowemu Domu Samopomocy w Węgorzewie, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim, Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”, Ognisku Wychowawczym „Przyjazny Kącik”, Burmistrzowi Węgorzewa Panu Krzysztofowi Piwowarczykowi.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności (ZMIANA TERMINU)

Informujemy, że zmienił się termin wydawania żywności.

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 29.12.2017 r. (piątek).

w godzinach od 8:30 do 12:00 będzie wydawana żywność.

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Idą, idą święta…
„Święta to taki magiczny czas,
zdarza się w roku tylko raz…”

13 grudnia 2017 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbyło się spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej ks. Romuald Baigno, Zastępca Burmistrza Węgorzewa Andrzej Lachowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Iwona Wróblewska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Giczewska, Starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Skrobot, Asystenci rodziny Barbara Lisowska i Agnieszka Kozłowska. Dopisali również rodzice, którzy nie tylko przybyli by obejrzeć występ swoich pociech, ale również włączyli się w przygotowanie uroczystości.

Czytaj dalej...

Zbiórka publiczna na rzecz Iwony Sosnowskiej (AKTUALIZACJA)

Dnia 17 grudnia podczas Wigilii Miejskiej na Placu Wolności odbędzie się zbiórka na rzecz Pani Iwony Sosnowskiej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie z przyjemnością włączył się w akcję poprzez zbieranie rzeczy na świąteczny kiermasz. Ludzi dobrej woli nie brakuje w naszej społeczności, co widać po ilości świątecznych ozdób zgromadzonych przez nas do tej pory.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl