„By dzieci były bezpieczne w sieci”

Miesiąc luty to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Obchodzony jest on w całej Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Co roku organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Czytaj dalej...

Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zaprasza w dniach 20 – 24 luty 2017 r. wszystkie osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów:

  Pracownicy socjalni MGOPS w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniach 20 – 24 luty 2017 r. w godz. 7.00 – 15.00, Budynek I, pokój nr 2-3.

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniach 20 – 24 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00, Budynek I, pokój nr 1.

Prawnik w siedzibie MGOPS w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniu 23 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 11.00, Budynek I, pokój nr 2-3.

Społeczny kurator sądowy w siedzibie MGOPS w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4 w dniu 23 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00, Budynek I, pokój nr 2-3.

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie – Pan Edward Tylenda, tel. 87 427 54 06, Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, pokój nr 6 w dniach 20 – 24 luty 2017 r. w godz. 8.00 – 15.30.

Czytaj dalej...

Spotkanie seniorów w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie

W dniu 2 lutego 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie odbyło się spotkanie seniorów zorganizowane przez Burmistrza Węgorzewa Pana Krzysztofa Piwowarczyka, radną Panią Olgę Jasionowską – przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Zakończenie realizacji projektu „Razem przeciwko przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że zakończył realizację projektu „Razem przeciwko przemocy”.

Działania w ramach projektu odbywały się w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie finansowany był z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo. Całkowity koszt projektu wynosił 25 000 zł (17 000  zł dofinansowanie i 8 000 zł wkład własny). Środki na realizacje projektu MGOPS pozyskał w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej...

Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”


Podczas tegorocznych ferii zimowych (31 styczeń – 5 luty) wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie zapewnili swoim podopiecznym wiele atrakcji.

Wśród wielu propozycji znalazły się m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, komputerowe i sportowe. Nie zabrakło wspólnych wyjść do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie. Wychowankowie mogli również wziąć udział w warsztatach teatralnych odbywających się w Domu Kultury pod okiem instruktora Pani Marty Niedziółka.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że żywność będzie wydawana w dniach:

07.02.2017 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.00

08.02.2017 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 13.00

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność

ze skierowaniem.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że od 1 stycznia 2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Czytaj dalej...

„Bezpieczne ferie” w DOMU

19 stycznia 2017 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbyło się spotkanie pt. „Bezpieczne ferie”. Zajęcia przeprowadziła nadkom. Dorota Kondrusik z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. To już kolejny rok, kiedy przed feriami poruszyliśmy jedną z najważniejszych spraw jaką jest nasze bezpieczeństwo.

Czytaj dalej...

Szersze wsparcie z Pomocy Żywnościowej

Od nowego roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.


Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl