Paczki żywnościowe

Dnia 4 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” przekazało paczki żywnościowe z artykułami zebranymi podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności, która miała miejsce w dniach od 16 do 17 marca br.

Dzięki ofiarności naszych mieszkańców, którzy zakupili produkty spożywcze i ofiarowali na rzecz potrzebujących, pomocą zostało objętych 12 rodzin wytypowanych przez pracowników socjalnych tutejszego ośrodka. Paczki trafiły do rodzin z dziećmi, osób samotnych i starszych dotkniętych chorobą, które tego najbardziej potrzebowały.

Przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy nie pozostali obojętni wobec potrzebujących pomocy i podzielili się zakupioną żywnością. Pokazaliście wielkie serce, empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl