Dyrektor Dorota Giczewska Budynek I Pokoj nr 1 87 427 03 91
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Skrobot Budynek I Pokój nr 5 87 420 93 55
Starszy specjalista pracy socjalnej Lilia Szewc Budynek I Pokój nr 5 87 420 93 55
Starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Wasilewska Budynek I Pokój nr 4 87 427 03 96
Starszy specjalista pracy socjalnej Barbara Tryczyńska Budynek I Pokój nr 4 87 427 03 96
Starszy specjalista pracy socjalnej Monika Józefowicz-Pilch Budynek I Pokój nr 9 87 427 03 97
Specjalista pracy socjalnej Anna Karpińska Budynek I Pokój nr 9 87 427 03 97
Pracownik socjalny Bogumiła Siwek (zastępstwo:                   Natalia Pietrasz) Budynek I Pokój nr 9 87 427 03 97
Pracownik socjalny Urszula Marciniak Budynek I Pokój nr 7 87 427 03 94
Pracownik socjalny Mateusz Mojżuk Budynek I Pokój nr 7 87 427 03 94
Aspirant pracy socjalnej Beata Woźniak Budynek I Pokój nr 4 87 427 03 96
Asystent rodziny Barbara Lisowska Budynek II Pokój nr 2 87 420 93 53
Asystent rodziny Agnieszka Kozłowska Budynek II Pokój nr 2 87 420 93 53
PUNKT OPIEKI NAD CHORYM W DOMU
Kierownik Punktu Opieki nad Chorym w Domu Ewa Ważna Budynek I Pokój nr 2 87 427 03 99
Starsza pielęgniarka Dorota Andrulonis Stacja Socjalna Joannitów 87 427 40 05
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Zastępca dyrektora, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Alicja Sawko Budynek II Pokój nr 5 87 427 03 93
Inspektor Monika Sieck-Tumowska Budynek II Pokój nr 5 87 427 03 93
Starszy referent Iza Wawer-Iwaniuch Budynek II Pokój nr 4 87 420 93 51
Podinspektor Renata Sienkiewicz Budynek II Pokój nr 1 87 420 93 50
Podinspektor Ewa Wysocka Budynek II Pokój nr 1 87 420 93 50
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
Starszy inspektor Dorota Kramek Budynek II Pokój nr 3 87 420 93 52
DZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY I OBSŁUGI
Główna księgowa Katarzyna Łoszczyk Budynek I Pokój nr 11 87 427 03 95
Księgowa Jolanta Rostecka Budynek I Pokój nr 8 87 427 03 98
Kasjer Mariola Kropiewnicka-Serbin Budynek I Pokój nr 8 87 427 03 98
Podinspektor ds. kadr Jacek Machowski Budynek I Pokój nr 12 87 427 03 92
Starszy informatyk Rafał Tryk Budynek I Pokój nr 12 87 427 03 92
Sekretarka Aneta Sobiesiek Budynek I Pokój nr 2 87 427 03 90
Technik prac biurowych – pomoc administracyjna Anna Kruk-Miękiszewska Budynek II Pokój nr 2 87 420 93 53
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
Starszy wychowawca Dorota Fedusio Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” 87 427 30 31
Starszy wychowawca Marta Kaczyńska Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” 87 427 30 31
OGNISKO WYCHOWAWCZE
Starszy wychowawca Agata Wiszniewska-Kubiszyn Ognisko Wychowawcze „Przyjazny Kącik” 87 427 21 70

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl