Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 41
W sumie: 86979

Noc Świętojańska

W dniu 21 czerwca 2019 r. na terenie węgorzewskiej Ekomariny odbyła się impreza plenerowa Noc Świętojańska. W przygotowanie imprezy włączyli się uczestnicy projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Uczestnicy projektu do imprezy przygotowywali się podczas zajęć z kulturoznawstwa, które również odbywały się w Ekomarnie.

Podczas imprezy odbyły się warsztaty garncarskie i pieczenia chleba, a także wyplatanie wianków. Uczestnicy mieli możliwość wspólnego biesiadowania przy ognisku. Imprezę uświetnił występ wokalno-taneczny ZTL „Czeremosz”, a gwiazdą wieczoru był zespół folkowy Tuhaj Bej. Uczestnikom zabawę umiliło wspólne śpiewanie z zespołem „Szymon i przyjaciele”.

Po zapadnięciu zmroku zaprezentowane zostało widowisko teatralno-muzyczne „Noc Świętojańska” przygotowane przez węgorzewską młodzież oraz pokaz tańca ognia w wykonaniu grupy „Fire Force”.

Wszystkim uczestnikom imprezy dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejną za rok.

Projekt „Węgorzewo stawia na rodzinę” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2  Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Noc Świętojańska (21 czerwca 2019 r.)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl