Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

03.01.2018 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo

Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: podinspektor ds. kadr

 

czytaj całość…

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

29.12.2017 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, 11–600 Węgorzewo

Określenie wolnego stanowiska urzędniczego, na które prowadzono nabór: księgowy

 

czytaj całość…

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

14.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR

DS. KADR W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

 

czytaj całość…

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

11.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

 

czytaj całość…

 

Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

27.07.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, informuje że do przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja wybrano

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku.

 

Nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

30.06.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach realizacji

Programu Aktywizacja i Integracja.

   

czytaj całość…

 

Informacja o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego.

06.04.2017 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

W związku z rezygnacją osoby, u której planowano wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego nie było możliwości podpisania umowy na wykonanie w/w usług.

 

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego.

09.03.2017 r.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu wczesnodziecięcego

   

czytaj całość…

 

Nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

20.06.2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór

na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych

przeprowadzonych przez doradcę zawodowego w ramach realizacji

Programu Aktywizacja i Integracja.

 

czytaj całość…

 

Nabór na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych przeprowadzonych przez psychologa w ramach realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

20.06.2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór

na przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych

przeprowadzonych przez psychologa w ramach realizacji

Programu Aktywizacja i Integracja.

 

czytaj całość…

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

25.05.2016 r.

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko referenta do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

czytaj całość…

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

09.05.2016 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

czytaj całość…

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

29.03.2016 r.

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko referenta do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

czytaj całość…

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

15.03.2016 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw realizacji świadczeń wychowawczych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie

czytaj całość…

 

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl