Kontynuacja zajęć w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

W ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy rozpoczęły się kolejne zajęcia grupowe, zajęcia z pielęgniarką i warsztaty wizerunkowe z kosmetyczką. Odbędą się dwa spotkania grupowe po 2 godziny i 24 godziny indywidualnego poradnictwa pielęgniarki w miejscu zamieszkania uczestniczek projektu oraz dwa spotkania po 3 godziny w ramach warsztatów wizerunkowych. Uczestniczki projektu podczas zajęć będą mogły zdobyć wiedzę z zakresu profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia oraz pielęgnacji i dbania o własny wygląd.

W maju w ramach projektu zrealizowane zostały również spotkania z terapeutą uzależnień i rozpoczęły się indywidualne spotkania z terapeutą rodzinnym. Terapeuta rodzinny w będzie pracował z rodzinami w siedzibie MGOPS, jak również w miejscu zamieszkania uczestniczek projektu.

Kontynuacja zajęć w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl