Komunikat dotyczący wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczenia wychowawczego,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na kolejny okres zasiłkowy tj. 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Formularze wniosków można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w budynku II:

pokój nr 1 – wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,

pokój nr 4 – wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

pokój nr 5 – wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

oraz na stronie internetowej  tut. Ośrodka w odpowiednich zakładkach.

Jednocześnie informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do ww. świadczeń można składać
drogą elektroniczną przez stronę empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną
od dnia 1 lipca 2018 roku.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl