Integracyjne spotkane rodzinne w ramach Klubu Integracji Społecznej

W dniu 26 maja 2018 r. w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” odbyło się integracyjne spotkanie rodzinne dla uczestniczek projektu i ich rodzin. Spotkanie zostało zorganizowane na łowisku „Mario” w Gajewie koło Giżycka.

Po terenie łowiska oprowadzał właściciel obiektu, który również opowiadał o powstaniu tego miejsca i planach na przyszłość. Uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać i karmić różne gatunki ryb zamieszkujących stawy znajdujące się na terenie łowiska oraz zamieszkujące tam konie i kucyki. Następnie uczestnicy spotkania brali udział w zabawach integracyjnych prowadzonych prze animatora. Podczas spotkania integracyjnego zapewniony został słodki poczęstunek oraz obiad w tawernie „Majka” znajdującej się na terenie łowiska.

W spotkaniu wzięła również udział Pani Beata Bartnik Kierownik Klubu Integracji Społecznej oraz Pani Monika Józefowicz-Pilch, która w projekcie pełni funkcję Specjalisty ds. Reintegracji Społeczno-Zawodowej.

Integracyjne spotkane rodzinne w ramach Klubu Integracji Społecznej (26 maja 2018 r.)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl