Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 11
W sumie: 75279

Festyn Rodzinny w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

W dniu 29 września 2019 r. w Hali Miejskiej w Węgorzewie odbył się Festyn Rodzinny w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Festyn skierowany był do uczestników projektu i ich rodzin oraz do społeczności lokalnej. Podczas imprezy odbył się pokaz żonglerki piłką nożną i pokaz sztuk walki przygotowany przez CWKS „Vęgoria”. Na Festyn swoje stanowisko przygotowali strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, na którym można było uzyskać informację o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a także przymierzyć stroje strażackie oraz wziąć udział w konkurencji związanej z zawodem strażaka. Do zabawy porwała wszystkich animatorka Pani Anna Miękina, która przeprowadziła wiele zabaw i konkurencji w rytm tanecznej muzyki. Za udział w konkurencjach dzieci otrzymywały drobne upominki. Ogromną atrakcją dla dzieci były występy żywych maskotek, które wraz z animatorką zapraszały dzieci do tańca i zabaw. W wiele konkurencji włączyli się rodzice i opiekunowie dzieci a także pracownicy MGOPS i strażacy. Po wspólnym posiłku animatorka zaprezentował piękny pokaz baniek mydlanych, który zachwycił nie tylko dzieci ale też dorosłych uczestników festynu.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejny Festyn Rodzinny w drugiej edycji projektu.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie za udostępnienie obiektu na imprezę, CWKS „Vęgoria” Węgorzewo i Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie za pomoc w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Festyn Rodzinny w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę” (29 września 2019 r.)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl