Apel o pomoc (AKTUALIZACJA)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie serdecznie dziękuje Panu Markowi Lipskiemu, Prezesowi Zarządu Ośrodka Wypoczynkowego „Piękny Brzeg”, za przekazanie lodówki naszemu podopiecznemu. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i okazaną dobroć oraz wyrażenia chęci dalszej współpracy.

*   *   *

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zwraca się z apelem o pomoc do ludzi dobrej woli. Potrzebna jest niewielka lodówka w dobrym stanie dla podopiecznego MGOPS, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Prosimy o kontakt z sekretariatem MGOPS.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl