Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA
informuje,
że dnia 21.02.2020 r. (piątek) ok. godziny 14.00
przyjedzie transport z żywnością.

Żywność będzie również wydawana
w dniu
24.02.2020 r. (poniedziałek) od godz. 9:00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj dalej...

Projekt pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że rozpoczął realizację II edycji projektu pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 34 kobiet i 6 mężczyzn z terenu gminy Węgorzewo i integracja ze społecznością lokalną 40 uczestników i 24 dzieci w okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r. Celami szczegółowymi projektu są: wzmocnienie rodzin, poprawa ich funkcjonowania, zwiększenie umiejętności pełnienia właściwych ról w rodzinie, aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym oraz zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego.

Czytaj dalej...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu u osoby upośledzonej w stopniu lekkim na pograniczu umiarkowanego

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE OGŁASZA NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM DLA DZIECKA Z ROZPOZNANIEM AUTYZMU
U OSOBY UPOŚLEDZONEJ W STOPNIU LEKKIM NA POGRANICZU UMIARKOWANEGO

Czytaj dalej...

Wspólne działanie przynosi wiele dobra

Mieniące się, różnokolorowe bombki, choinki, stroiki, renifery, bałwanki, szyte gwiazdki, śnieżynki robione na szydełku, chatki z piernika, obrusy, poszewki, zawieszki i wiele innych, kreatywnych, niepowtarzalnych, pięknych, ręcznie wykonanych świątecznych ozdób można było nabyć na stoisku MGOPS podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się w dniach 14-15 grudnia na terenie parafii pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie. Za pośrednictwem MGOPS wiele osób prywatnych (w tym także pracownicy Ośrodka) i instytucji przekazało wspaniałe rękodzieła, by wspomóc 4-letnię Julię Jasionis, która czeka na kosztowną operację oczu – właśnie dla niej MGOPS zbierał fundusze wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomagam Bo Lubię. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu darczyńców (o których pisaliśmy już wcześniej) oraz odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy wspólnie udało nam się uzbierać aż 4606,90 zł. Dużą atrakcją był Święty Mikołaj, który razem ze Śnieżynką rozdawał dzieciom upominki (w rolach Świętego Mikołaja i Śnieżynki wystąpili pracownicy MGOPS).

Czytaj dalej...

Przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego (AKTUALIZACJA)

W dniach 14-15 grudnia na terenie parafii pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. W programie wydarzenia moc świątecznych atrakcji: ozdabianie pierniczków, wspólne kolędowanie, miasteczko Świętego Mikołaja, żywa szopka, stoiska kół gospodyń wiejskich, animacje dla dzieci, a także czytanie przy kominku opowieści bożonarodzeniowych. Wśród wystawców Jarmarku Bożonarodzeniowego nie mogło zabraknąć Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, który wzorem ubiegłych lat chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl