Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 45
W sumie: 64448

Warsztaty terapeutyczne w Centrum Aktywnego Wypoczynku Gwarek w Pięknej Górze

W dniu 26 września 2019 r. dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” i Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” pod opieką wychowawców brały udział w kolejnych wyjazdowych warsztatach terapeutycznych do Centrum Aktywnego Wypoczynku Gwarek w Pięknej Górze. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Pełni mocy-przeciw przemocy II” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Festyn Rodzinny w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

W dniu 29 września 2019 r. w Hali Miejskiej w Węgorzewie odbył się Festyn Rodzinny w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Festyn skierowany był do uczestników projektu i ich rodzin oraz do społeczności lokalnej. Podczas imprezy odbył się pokaz żonglerki piłką nożną i pokaz sztuk walki przygotowany przez CWKS „Vęgoria”. Na Festyn swoje stanowisko przygotowali strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, na którym można było uzyskać informację o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a także przymierzyć stroje strażackie oraz wziąć udział w konkurencji związanej z zawodem strażaka. Do zabawy porwała wszystkich animatorka Pani Anna Miękina, która przeprowadziła wiele zabaw i konkurencji w rytm tanecznej muzyki. Za udział w konkurencjach dzieci otrzymywały drobne upominki. Ogromną atrakcją dla dzieci były występy żywych maskotek, które wraz z animatorką zapraszały dzieci do tańca i zabaw. W wiele konkurencji włączyli się rodzice i opiekunowie dzieci a także pracownicy MGOPS i strażacy. Po wspólnym posiłku animatorka zaprezentował piękny pokaz baniek mydlanych, który zachwycił nie tylko dzieci ale też dorosłych uczestników festynu.

Czytaj dalej...

Rejs statkiem wycieczkowym „Olimpia” w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

W dniu 22 września 2019 r. w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę” zorganizowany został rejs statkiem wycieczkowym „Olimpia”. Rejs skierowany był do uczestników projektu i ich rodzin. Statek wypłynął z węgorzewskiej Ekomariny przez Kanał Węgorzewski i skierował się w kierunku Wyspy Upałty na Jeziorze Mamry. Następnie przepływał przez Jezioro Kirsajty aż do Jeziora Dargin. Rejs uświetniał swym występem Pan Jakub Kokocha, który zaprezentował piosenki żeglarskie i turystyczne. Podczas rejsu w przerwach między wspólnym śpiewaniem Pan Jerzy Łapo opowiadał o ciekawostkach historycznych związanych z okolicami, o wyspie Upałty i zatopionych grodach. W czasie rejsu była możliwość rozmowy z załogą o zasadach żeglugi śródlądowej a chętni mogli sterować statkiem. Załoga przygotowała uczestnikom pyszny obiad, a dla dzieci słodkie upominki. Pomimo niesprzyjającej prognozy pogody, aura zrobiła niespodziankę i w zdecydowanej części rejsu towarzyszyła uczestnikom piękna, słoneczna pogoda.

Czytaj dalej...

Wycieczka rowerowa w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

W dniu 15 września 2019 r. odbyła się wycieczka rowerowa w ramach projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Wycieczka rowerowa zorganizowana została wokół Węgorzewa na tzw. „Węgorzewskiej pętli”. We wspólnej wyprawie udział wzięli zarówno uczestnicy projektu ze swoimi rodzinami, jak również chętni mieszkańcy Węgorzewa. Grupa wraz z doświadczonym przewodnikiem wyruszyła spod węgorzewskiej Ekomariny. Przewodnik, którym był Pan Jerzy Łapo prowadził grupę i organizował przystanki w miejscach związanych z historią oraz walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią Kanału Węgorzewskiego, Kolumny Kalskiej a także cmentarzy wojskowych znajdujących się w okolicy. Ponadto uzyskali informację o rzece Węgorapie, a także jeziorach Mamry i Święcajty. Pan Łapo opisując oglądane miejsca zapoznał uczestników wycieczki również z miejscowymi legendami m. in. o Górze Konopki.

Czytaj dalej...

Podsumowanie ankiety dla węgorzewskich seniorów

Ankieta skierowana była do osób starszych, powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Gminy Węgorzewo. Celem ankiety było rozpoznanie problemów na jakie napotykają osoby starsze, jakie mają potrzeby oraz oczekiwania.

Czytaj dalej...

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

W dniu 11 lipca 2019 r. Burmistrz Węgorzewa podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Porozumienie o Współpracy przy realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora.

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora to projekt Samorządu Województwa, którego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu usług i produktów oferowanych im przez różne podmioty na atrakcyjnych (preferencyjnych) zasadach. Przy jego wdrażaniu zakłada się współdziałanie z instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami oferującymi towary lub usługi, z których korzystają osoby w wieku 60+.

Czytaj dalej...

Program szkolenia „Podstawy ekonomii społecznej”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
ul. Zamkowa 4
Pokój nr 3 – 16 lipca 2019 r.

Godzina Temat
9:00 Rejestracja i powitanie uczestników szkolenia.
9:10 – 10:00 Wstęp. Omówienie celu szkolenia. Integracja grupy.
10:00 – 12:00 Ekonomia społeczna – definicja, podstawowe terminy, główne założenia.
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:15 Podmioty ekonomii społecznej – podmioty reintegracyjne. Zasady funkcjonowania, przykłady dobrych praktyk.
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:30 Podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorstwa społeczne. Zasady funkcjonowania, przykłady dobrych praktyk.
14:30 – 15:00 Pytania, dyskusja. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Ankieta dla węgorzewskich seniorów 60+

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Poznanie Państwa opinii pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Badanie jest przeprowadzane na potrzeby rozwoju polityki senioralnej w Gminie Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Bus 500 plus odwiedzi mieszkańców naszej gminy

Szanowni Mieszkańcy gminy Węgorzewo

W związku ze zmianami zachodzącymi w rządowym programie RODZINA 500 PLUS, wchodzącymi w życie 1 lipca 2019 roku ruszyła kampania promująca rozszerzoną formułę programu, polegająca na tym, że do miast powiatowych i miejscowości gminnych w całej Polsce wyruszą specjalne busy – mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl