Kontynuacja zajęć w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

W ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy rozpoczęły się kolejne zajęcia grupowe, zajęcia z pielęgniarką i warsztaty wizerunkowe z kosmetyczką. Odbędą się dwa spotkania grupowe po 2 godziny i 24 godziny indywidualnego poradnictwa pielęgniarki w miejscu zamieszkania uczestniczek projektu oraz dwa spotkania po 3 godziny w ramach warsztatów wizerunkowych. Uczestniczki projektu podczas zajęć będą mogły zdobyć wiedzę z zakresu profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia oraz pielęgnacji i dbania o własny wygląd.

Czytaj dalej...

„Pełni mocny – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że znane są już wyniki konkursu ogłoszonego przez Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018. Projekt MGOPS pt. „Pełni mocny – przeciw przemocy” został wybrany do dofinansowania i znalazł się na 17 miejscu wśród 76 projektów z całego kraju, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Czytaj dalej...

XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że włączył się do obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”, które będą odbywały się w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2018 r.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 10.05.2018 r. (czwartek)

w godzinach od 8:00 do 12:00 będzie wydawana żywność.

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Rozstrzygnięcie konkursu „Stok nie jest dla bałwanów”

W czasie ferii zimowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbył się konkurs plastyczny zorganizowany m.in. przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji pt. „Stok nie jest dla bałwanów”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy, snowboardzistów oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Czytaj dalej...

Spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) z Gminą Węgorzewo, a jednostką realizującą projekt jest MGOPS w Węgorzewie. W spotkaniu uczestniczyli uczestnicy pierwszej edycji projektu oraz kadra projektu. W pierwszej edycji do projektu zakwalifikowano 12 pań. Pani dyrektor MGOPS Dorota Giczewska powitała zebrane uczestniczki, przedstawiła główne założenia i cele projektu oraz przedstawiła kierownika KIS Panią Beatę Bartnik.

Czytaj dalej...

Paczki żywnościowe

Dnia 4 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia” przekazało paczki żywnościowe z artykułami zebranymi podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności, która miała miejsce w dniach od 16 do 17 marca br.

Dzięki ofiarności naszych mieszkańców, którzy zakupili produkty spożywcze i ofiarowali na rzecz potrzebujących, pomocą zostało objętych 12 rodzin wytypowanych przez pracowników socjalnych tutejszego ośrodka. Paczki trafiły do rodzin z dziećmi, osób samotnych i starszych dotkniętych chorobą, które tego najbardziej potrzebowały.

Przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy nie pozostali obojętni wobec potrzebujących pomocy i podzielili się zakupioną żywnością. Pokazaliście wielkie serce, empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl