Wizyta studyjna w Żytkiejmach w ramach Klubu Integracji Społecznej

W dniu 9 lutego 2019 r. w ramach II edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna do Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga w Żytkiejmach. Celem wyjazdu było poznanie czym jest ekonomia społeczna poprzez prezentację tej działalności na konkretnym przykładzie. Odwiedzone Stowarzyszenie powstało w grudniu 2007 roku, a działalność gospodarczą rozpoczęło w 2017 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w gastronomii w zakresie przygotowywania posiłków dla szkół i przedszkoli, a także imprez okolicznościowych dodatkowo organizuje liczne warsztaty rękodzielnicze.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 15.02.2019 r. (piątek)

w godzinach od 8:00 do 14:00 będzie wydawana żywność.

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Tworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej

Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. w godzinach od 1000 do 1300 w Starostwie Powiatowym (ul. 3 Maja 17B).

Podczas spotkania poruszana zostanie tematyka tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. Spotkanie poprowadzi zaproszony ekspert p. Aneta Makowska. Wiceprezes Stowarzyszenia Afelfi, animator środowiskowy i specjalistyczny, w Owes Ełk, od 2014 kierownik Centrum Integracji Społecznej AlterCIS, w którym realizuje projekty finansowane ze środków samorządowych, ministerialnych oraz unijnych. Zaangażowana w lokalną politykę społeczną, reprezentantka III sektora w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. Ponadto doradca ekonomii społecznej i certyfikowany trener STOP. Spotkanie organizowane w formule otwartej, w ramach działalności Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim, zajmującego się wypracowywaniem rozwiązań systemowych w zakresie systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie – 1/1 etatu.

Czytaj dalej...

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny – zarówno w formie tradycyjnej (plastikowej), jak i elektronicznej – może ubiegać się nie tylko członek rodziny, w której w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzic lub małżonek rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Czytaj dalej...

Warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej realizowane w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2012 Podprogram 2018

WARSZTATY KULINARNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018

Warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ w podprogramie 2018 w Gminie Węgorzewo odbyły się 14.12.2018 r.

  • godz. 12:30 warsztat kulinarny “Śniadanie kuchni francuskiej” – dla 1 grupy
  • godz. 13:30 warsztat kulinarny “Śniadanie kuchni francuskiej” – dla 2 grupy

Osoba prowadząca warsztaty: Maciej Maciejewski

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl