Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

W dniu 11 lipca 2019 r. Burmistrz Węgorzewa podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Porozumienie o Współpracy przy realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora.

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora to projekt Samorządu Województwa, którego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu usług i produktów oferowanych im przez różne podmioty na atrakcyjnych (preferencyjnych) zasadach. Przy jego wdrażaniu zakłada się współdziałanie z instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami oferującymi towary lub usługi, z których korzystają osoby w wieku 60+.

Czytaj dalej...

Program szkolenia „Podstawy ekonomii społecznej”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
ul. Zamkowa 4
Pokój nr 3 – 16 lipca 2019 r.

Godzina Temat
9:00 Rejestracja i powitanie uczestników szkolenia.
9:10 – 10:00 Wstęp. Omówienie celu szkolenia. Integracja grupy.
10:00 – 12:00 Ekonomia społeczna – definicja, podstawowe terminy, główne założenia.
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:15 Podmioty ekonomii społecznej – podmioty reintegracyjne. Zasady funkcjonowania, przykłady dobrych praktyk.
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:30 Podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorstwa społeczne. Zasady funkcjonowania, przykłady dobrych praktyk.
14:30 – 15:00 Pytania, dyskusja. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Ankieta dla węgorzewskich seniorów 60+

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Poznanie Państwa opinii pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Badanie jest przeprowadzane na potrzeby rozwoju polityki senioralnej w Gminie Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Bus 500 plus odwiedzi mieszkańców naszej gminy

Szanowni Mieszkańcy gminy Węgorzewo

W związku ze zmianami zachodzącymi w rządowym programie RODZINA 500 PLUS, wchodzącymi w życie 1 lipca 2019 roku ruszyła kampania promująca rozszerzoną formułę programu, polegająca na tym, że do miast powiatowych i miejscowości gminnych w całej Polsce wyruszą specjalne busy – mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Czytaj dalej...

Spotkanie Integracyjne uczestników Klubu Integracji Społecznej na Łowisku Wędkarskim Danuty i Bogdana Maczugi w Sobiechach

W ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w poniedziałek 01 lipca 2019 r. zorganizowano spotkanie integracyjne dla uczestników III edycji KIS. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób dorosłych i 3 dzieci w wieku od 5 lat do 15 lat.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie pani Katarzyna Łoszczyk (główna księgowa) oraz pani Anna Karpińska (pracownik socjalny) oraz z ramienia Związku Stowarzyszeń LGD9 pani Barbara Dawcewicz (koordynator projektu) i pani Beata Bartnik (kierownik KIS).

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Opoka w Korszach

27 czerwca 2019 r. w ramach III edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Opoka, która funkcjonuje w Korszach (powiat kętrzyński). Celem wyjazdu było poznanie prężnie działającej spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia powstała w 2014 r. i jest spółdzielnią osób fizycznych. Działalność spółdzielni jest skupiona na usługach opiekuńczych oraz sprzątających. Od marca br. spółdzielnia prowadzi jadłodajnię serwującą bardzo smaczne posiłki.

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ w Konopkach Nowych

25 czerwca 2019 r. w ramach III edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ w Konopkach Nowych. Celem wyjazdu było poznanie prężnie działającej spółdzielni socjalnej na terenie gminy Miłki. Spółdzielnia powstała w 2014 r. i jest spółdzielnią osób prawnych. Obecnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 9 osób. Działalność spółdzielni jest skupiona na usługach świadczonych na rzecz Gminy Miłki oraz innych podmiotów, a także na skupie i suszeniu ziół.

Czytaj dalej...

Noc Świętojańska

W dniu 21 czerwca 2019 r. na terenie węgorzewskiej Ekomariny odbyła się impreza plenerowa Noc Świętojańska. W przygotowanie imprezy włączyli się uczestnicy projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Uczestnicy projektu do imprezy przygotowywali się podczas zajęć z kulturoznawstwa, które również odbywały się w Ekomarnie.

Czytaj dalej...

Program spotkania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
Sala konferencyjna – 01 lipca 2019 r.

Godzina Temat
10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania, przywitanie gości, organizacja spotkania
10:15 – 11:30 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

  1. Deinstytucjonalizacja – wsparcie w środowisku a wsparcie w instytucjach
  2. Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:00 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

  1. Kontynuacja – Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
  2. Mieszkania wspierane/wspomagane – inne formy mieszkalnictwa społecznego
  3. Grupy docelowe i rozwiązania mieszkaniowe w systemie polityki i pomocy społecznej
  4. Wspieranie osób w mieszkaniach – praca socjalna i asystentura
  5. Źródła finansowania rozwiązań mieszkaniowych
13:00 – 13:30 Dyskusja. Wolne wnioski
Podsumowanie i zakończenie spotkania

Czytaj dalej...

Zmiany w Rządowym Programie Rodzina 500 PLUS od 1 lipca 2019 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Węgorzewie informuje, że od 1 lipca 2019 roku zmieniają się przepisy prawne ustalające prawo do świadczenia wychowawczego, a mianowicie od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl