Rekrutacja do II edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

Ruszyła rekrutacja do II edycji projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej
w Węgorzewie”

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) wraz z Gminą Węgorzewo (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie) rozpoczyna rekrutację do projektu Klub Integracji Społecznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Węgorzewo, masz od 15 do 64 lat, nie pracujesz i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach, szkoleniach i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to ten projekt jest dla Ciebie!

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „KORAB” Usługi Morskie i Śródlądowe w Helu

W dniach 30-31 lipca 2018 roku w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbył się wyjazd w formie wizyty studyjnej do Spółdzielni Socjalnej „KORAB” Usługi Morskie i Śródlądowe w Helu. W wyjeździe wzięło udział 11 uczestniczek projektu oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Pani Dorota Giczewska, koordynator projektu Pani Barbara Dawcewicz i kierownik Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie Pani Beata Bartnik.

Czytaj dalej...

Projekt „Pełni mocy – przeciw przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że w okresie od sierpnia do grudnia 2018 roku realizuje projekt „Pełni mocy – przeciw przemocy”.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Program „Opieka 75+”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że realizuje program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych w wieku 75 lat i więcej.

Czytaj dalej...

Komunikat dotyczący wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczenia wychowawczego,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na kolejny okres zasiłkowy tj. 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Formularze wniosków można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w budynku II:

pokój nr 1 – wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,

pokój nr 4 – wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

pokój nr 5 – wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,

oraz na stronie internetowej  tut. Ośrodka w odpowiednich zakładkach.

Jednocześnie informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do ww. świadczeń można składać
drogą elektroniczną przez stronę empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną
od dnia 1 lipca 2018 roku.

3… 2… 1… ruszamy!

Wakacje czas zacząć! 25 czerwca w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” rozpoczęły się wakacje. Planów na wolny czas od szkoły mamy wiele. Chcemy podszkolić się w wypiekach, zapoznać się ze sztuką kulinarną. Poza tym nie zabraknie wspólnych wyjść do parku i nad wodę. Całość dopełnią gry i zabawy, które pozwolą nam lepiej się poznać, nauczą nas wspólnego działania, a przede wszystkim pozwolą nam na odpoczynek po intensywnym roku szkolnym.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl