Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności, której organizatorami byli Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach: Biedronka, Stokrotka, Delikatesy Centrum oraz Partner.

Czytaj dalej...

Wyjazd studyjny do Warszawy i gminy Lelis

W dniach 12-13 kwietnia 2019 roku Związek Stowarzyszeń Na Recz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zorganizowało wyjazd studyjny do Warszawy i gminy Lelis.

Wizyta studyjna miała na celu przekazanie jej uczestnikom wiedzy na temat ekonomii społecznej  podczas kreatywnych warsztatów w Centrum Nauki Kopernik, Planetarium oraz spotkań z aktywistami z gminy Lelis.

Czytaj dalej...

Projekt „Pełni mocy – przeciw przemocy II”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że znane są już wyniki konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2019 r.

Projekt pt. „Pełni mocy – przeciw przemocy II”, którego Wnioskodawcą jest Gmina Węgorzewo, a realizatorem będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie znalazł się na 25 miejscu w kraju wśród 65 projektów zarekomendowanych do dofinansowania.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA ogłasza,

że w dniu 08.04.2019 r. przyjedzie transport żywności

Żywność będzie wydawana dnia:

09.04.2019 r. (wtorek) w godzinach od 8:30 do 14:30

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – „Mama 4+”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że począwszy od marca bieżącego roku możliwe jest składanie do ZUS lub KRUS wniosków o rodzicielskie  świadczenie uzupełniające. O świadczenie mogą ubiegać się kobiety (a w szczególnych przypadkach także mężczyźni), które wychowując co najmniej czworo dzieci, nie podjęły pracy zawodowej, bądź pracowały zbyt krótko, by wypracować emeryturę.

Szczegółowe informacji o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina, w zakładce „Mama 4+”.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl