Idą, idą święta…
„Święta to taki magiczny czas,
zdarza się w roku tylko raz…”

13 grudnia 2017 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” odbyło się spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej ks. Romuald Baigno, Zastępca Burmistrza Węgorzewa Andrzej Lachowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Iwona Wróblewska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Giczewska, Starszy specjalista pracy socjalnej Elżbieta Skrobot, Asystenci rodziny Barbara Lisowska i Agnieszka Kozłowska. Dopisali również rodzice, którzy nie tylko przybyli by obejrzeć występ swoich pociech, ale również włączyli się w przygotowanie uroczystości.

Czytaj dalej...

Zbiórka publiczna na rzecz Iwony Sosnowskiej (AKTUALIZACJA)

Dnia 17 grudnia podczas Wigilii Miejskiej na Placu Wolności odbędzie się zbiórka na rzecz Pani Iwony Sosnowskiej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie z przyjemnością włączył się w akcję poprzez zbieranie rzeczy na świąteczny kiermasz. Ludzi dobrej woli nie brakuje w naszej społeczności, co widać po ilości świątecznych ozdób zgromadzonych przez nas do tej pory.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR
DS. KADR W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 21.12.2017 r. (czwartek).

od godziny 14.00 będzie wydawana żywność

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach od 1.12.2017 r. do 3.12.2017 r. na terenie miasta Węgorzewo odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności, której organizatorami byli Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”. Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, była to doskonała okazja do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Węgorzewscy wolontariusze, zbierali żywność w następujących sklepach: Biedronka, Stokrotka, Delikatesy Centrum oraz Partner.

Czytaj dalej...

Rezultaty Programu Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja organizowany był w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

Celem Programu Aktywizacja i Integracja było udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym, najbardziej oddalonym od rynku pracy, dla których ustalono III profil pomocy, i które jednocześnie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej. Wsparcie to miało zwiększać aktywność zawodową osób bezrobotnych, podnieść wiarę we własne siły oraz umiejętności społeczne i zawodowe, które pomogą w powrocie na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia.

Czytaj dalej...

Dzień Otwartych Drzwi – 2 grudnia 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane problemem przemocy na Dzień Otwartych Drzwi.

W ramach Dnia otwartych Drzwi odbędą się dyżury specjalistów:

  • pracownika socjalnego,
  • policjanta,
  • kuratora sadowego,
  • przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

skierowane do wszystkich zainteresowanych osób szukających pomocy.

Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się dnia 02.12.2017 r. w godzinach 900 – 1100
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4.

Apel o pomoc (AKTUALIZACJA)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie serdecznie dziękuje Panu Markowi Lipskiemu, Prezesowi Zarządu Ośrodka Wypoczynkowego „Piękny Brzeg”, za przekazanie lodówki naszemu podopiecznemu. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i okazaną dobroć oraz wyrażenia chęci dalszej współpracy.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl