Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 43
W sumie: 62746

Podsumowanie ankiety dla węgorzewskich seniorów

Ankieta skierowana była do osób starszych, powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Gminy Węgorzewo. Celem ankiety było rozpoznanie problemów na jakie napotykają osoby starsze, jakie mają potrzeby oraz oczekiwania.

Czytaj dalej...

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

W dniu 11 lipca 2019 r. Burmistrz Węgorzewa podpisał z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Porozumienie o Współpracy przy realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora.

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora to projekt Samorządu Województwa, którego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu usług i produktów oferowanych im przez różne podmioty na atrakcyjnych (preferencyjnych) zasadach. Przy jego wdrażaniu zakłada się współdziałanie z instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami oferującymi towary lub usługi, z których korzystają osoby w wieku 60+.

Czytaj dalej...

Program szkolenia „Podstawy ekonomii społecznej”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
ul. Zamkowa 4
Pokój nr 3 – 16 lipca 2019 r.

Godzina Temat
9:00 Rejestracja i powitanie uczestników szkolenia.
9:10 – 10:00 Wstęp. Omówienie celu szkolenia. Integracja grupy.
10:00 – 12:00 Ekonomia społeczna – definicja, podstawowe terminy, główne założenia.
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:15 Podmioty ekonomii społecznej – podmioty reintegracyjne. Zasady funkcjonowania, przykłady dobrych praktyk.
13:15 – 13:30 Przerwa kawowa
13:30 – 14:30 Podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorstwa społeczne. Zasady funkcjonowania, przykłady dobrych praktyk.
14:30 – 15:00 Pytania, dyskusja. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Ankieta dla węgorzewskich seniorów 60+

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Poznanie Państwa opinii pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Badanie jest przeprowadzane na potrzeby rozwoju polityki senioralnej w Gminie Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Bus 500 plus odwiedzi mieszkańców naszej gminy

Szanowni Mieszkańcy gminy Węgorzewo

W związku ze zmianami zachodzącymi w rządowym programie RODZINA 500 PLUS, wchodzącymi w życie 1 lipca 2019 roku ruszyła kampania promująca rozszerzoną formułę programu, polegająca na tym, że do miast powiatowych i miejscowości gminnych w całej Polsce wyruszą specjalne busy – mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Czytaj dalej...

Spotkanie Integracyjne uczestników Klubu Integracji Społecznej na Łowisku Wędkarskim Danuty i Bogdana Maczugi w Sobiechach

W ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w poniedziałek 01 lipca 2019 r. zorganizowano spotkanie integracyjne dla uczestników III edycji KIS. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób dorosłych i 3 dzieci w wieku od 5 lat do 15 lat.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie pani Katarzyna Łoszczyk (główna księgowa) oraz pani Anna Karpińska (pracownik socjalny) oraz z ramienia Związku Stowarzyszeń LGD9 pani Barbara Dawcewicz (koordynator projektu) i pani Beata Bartnik (kierownik KIS).

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Opoka w Korszach

27 czerwca 2019 r. w ramach III edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Opoka, która funkcjonuje w Korszach (powiat kętrzyński). Celem wyjazdu było poznanie prężnie działającej spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia powstała w 2014 r. i jest spółdzielnią osób fizycznych. Działalność spółdzielni jest skupiona na usługach opiekuńczych oraz sprzątających. Od marca br. spółdzielnia prowadzi jadłodajnię serwującą bardzo smaczne posiłki.

Czytaj dalej...

Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ w Konopkach Nowych

25 czerwca 2019 r. w ramach III edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ w Konopkach Nowych. Celem wyjazdu było poznanie prężnie działającej spółdzielni socjalnej na terenie gminy Miłki. Spółdzielnia powstała w 2014 r. i jest spółdzielnią osób prawnych. Obecnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 9 osób. Działalność spółdzielni jest skupiona na usługach świadczonych na rzecz Gminy Miłki oraz innych podmiotów, a także na skupie i suszeniu ziół.

Czytaj dalej...

Noc Świętojańska

W dniu 21 czerwca 2019 r. na terenie węgorzewskiej Ekomariny odbyła się impreza plenerowa Noc Świętojańska. W przygotowanie imprezy włączyli się uczestnicy projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”. Uczestnicy projektu do imprezy przygotowywali się podczas zajęć z kulturoznawstwa, które również odbywały się w Ekomarnie.

Czytaj dalej...

Program spotkania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
Sala konferencyjna – 01 lipca 2019 r.

Godzina Temat
10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania, przywitanie gości, organizacja spotkania
10:15 – 11:30 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

  1. Deinstytucjonalizacja – wsparcie w środowisku a wsparcie w instytucjach
  2. Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:00 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

  1. Kontynuacja – Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
  2. Mieszkania wspierane/wspomagane – inne formy mieszkalnictwa społecznego
  3. Grupy docelowe i rozwiązania mieszkaniowe w systemie polityki i pomocy społecznej
  4. Wspieranie osób w mieszkaniach – praca socjalna i asystentura
  5. Źródła finansowania rozwiązań mieszkaniowych
13:00 – 13:30 Dyskusja. Wolne wnioski
Podsumowanie i zakończenie spotkania

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl